Blogit 19.2.2024

Saammeko tulla keskustelemaan työhyvinvoinnista ja vastuullisista työnantajaperiaatteista?

Jaana Meklin

Kirjoittaja on liiton työelämäasioista vastaava johtaja.

jaana.meklin@juristiliitto.fi

Juristiliitossa valmistellut Vastuullisen lakipalvelun työnantajaperiaatteet sitouttavat niin lakipalveluita hankkivat kuin niitä tuottavat tahot vastuullisiin työnantajakäytäntöihin. Toivomme, että voimme yhdessä rakentaa lakialasta vastuullisen työkulttuurin edelläkävijän ja tähän työhön kutsumme mukaan kaikki alalla toimivat.

Juristiliiton hallitus hyväksyi viime vuonna vastuullisen lakipalvelun työnantajaperiaatteet sitouttamaan niin lakipalveluita hankkivat kuin niitä tuottavat tahot vastuullisiin työnantajakäytäntöihin. Periaatteet koskevat palveluntuottajien vastuullisuuden osa-alueista työntekijöiden työolosuhteita sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Periaatteiden laatimisen taustalla on jäsenten yhteydenotot ja myös julkisuudessa esiin nousseet työhyvinvointiongelmat liittyen kohtuuttomiin työaikoihin ja työkuormaan alalla. Myös liiton palkkatutkimuksen mukaan asianajoalalla on pisimmät työajat. Toisaalta on selvästi havaittavissa, että nuoret juristit eivät enää ihannoi pitkiä työpäiviä, vaan pitävät tärkeänä, että työn ohella ehtii ja jaksaa tehdä muutakin.

Työntekijöiden hyvinvointi on merkittävä osa sosiaalista vastuullisuutta

Juristiliiton strategian kolmesta keskeisestä painopisteestä yksi on Parempi työelämä. Juristi ei ole kone, vaan tasapainoinen työelämä kuuluu kaikille. Yrityksille vastuullisuusasiat ovat nousseet yhä tärkeämmiksi ja vastuullisuudesta puhutaan julkisuudessa paljon. Yksi merkittävä osa sosiaalista vastuullisuutta on työntekijöiden hyvinvointi. Kohtuullinen työkuorma ja työaika sekä työntekijöiden jaksamisen varmistaminen on osa yritysvastuuta.

Periaatteiden valmisteluvaiheessa kuultiin monia tahoja. Kriittisesti suhtautuneet pohtivat, onko periaatteilla mitään todellista vaikutusta, jos lainsäädäntöäkään ei noudateta. Uskomme vahvasti, että mikäli periaatteet saavat aikaan keskustelua työpaikoilla työkulttuurista ja muutoksia havaittuihin ongelmakohtiin, olemme ottaneet ison loikan eteenpäin. Työkulttuurin muutokseen tarvitaan keskustelun ja johdon sitoutumisen ohella esihenkilöiden osaamisen vahvistamista ja oman organisaation kipupisteiden tunnistamista.

Olemme syksystä alkaen kiertäneet lähinnä suuria asianajotoimistoja vuoropuhelun käynnistämiseksi ja kerätäksemme palautetta periaatteista. Kierros jatkuu edelleen. Haluamme käydä keskustelua sekä periaatteissa mainituista teemoista että muista asioista, joissa on mahdollista tehdä yhteistyötä sen eteen, että lakiala pysyy houkuttelevana myös tuleville juristeille.

Työaikalain soveltamisen rajaa ei pidetä selkeänä

Meidät on otettu toimistoissa hyvin vastaan ja keskusteluita on käyty rakentavassa hengessä. Sinänsä periaatteissa esiin nostettuja asioita on pidetty tärkeinä ja kannatettavina, mutta kritiikkiäkin on tullut. Moni toimisto on pitänyt ongelmallisena tällaisiin periaatteisiin sitoutumista, vaikka sinänsä kannattava periaatteissa mainittuja asioita. Selvästi on myös nähtävissä, että työaikalain soveltamisen rajaa ei pidetä alalla riittävän selkeänä. Näyttäisi siltä, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jää monessa tapauksessa aivan liian laaja joukko asiantuntijoita. Työaikalain soveltamisalarajoitukset on tarkoitettu suppeiksi ja edellyttävät aitoa työaika-autonomiaa.

Yllättävää on myös se, että vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain sallimat joustot, kuten joustotyöaikaa koskevat säännökset, ovat jääneet vähälle käytölle, vaikka niillä yritettiin nimenomaan ratkoa vaativan asiantuntijatyön haasteita työaikojen noudattamisessa.

Työaikaan ja uupumiseen liittyvät ongelmat koskevat koko toimialaamme, mutta voidaan ratkoa yhdessä

Hyväksytyt periaatteet on suunnattu yksityisen sektorin palveluntarjoajille. Työaikaan ja uupumiseen liittyvät ongelmat koskevat kuitenkin tätä laajemmin koko toimialaamme. Periaatteet ovat vain yksi osa keinovalikoimaamme puuttua alan ongelmiin.  

Toivomme, että voimme yhdessä rakentaa lakialasta vastuullisen työkulttuurin edelläkävijän. Tähän työhön kutsumme mukaan kaikki alalla toimivat. Voit ilmoittaa meille halukkuudesta sitoutua periaatteisiin tai mikäli haluat keskustella asiasta kanssamme, kutsu meidät kylään!

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Jaana Meklin

Johtaja, työelämä, OTK, VT

Yksityisen sektorin edunvalvonta, YTN-yhteistyö, yrittäjät ja ammatinharjoittajat

09 8561 0324 ja 0400 741686

jaana.meklin@juristiliitto.fi

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit