Blogit 1.2.2024

Oikeusapupalkkioita on korotettava

Jore Tilander

Kirjoittaja on liiton toiminnanjohtaja.

jore.tilander@juristiliitto.fi

Palkkiotason korottaminen siedettävälle tasolle on Juristiliiton keskeinen edunvalvonnallinen tavoite, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Jore Tilander.

Yksityisille avustajille maksettavia oikeusapupalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2014. Palkkion suuruus on 110 euroa tunnilta. Palkkio ei ole avustajan tuntipalkka, vaan sillä katetaan lukuisat yritystoiminnan kulut. 

Juristiliitossa olemme toistuvasti vaatineet palkkiotason huomattavaa korottamista nykyisestä. Vain sillä tavoin oikeusapujuttujen hoitaminen on taloudellisesti kannattavaa ja vähävaraisten kansalaisten oikeusasioilla on riittävästi hoitajia niin kasvukeskuksissa kuin maakunnissa. Yksityisten oikeusavustajien halukkuus hoitaa juttuja vähentää myös painetta palkata lisää julkisia oikeusavustajia.

Palkkiotaso vaikuttaa keskeisesti oikeusapujuttuja hoitavien asianajajien ja luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien ansiotasoon. Riittävä korvaus edistää myös asioiden huolellista hoitamista. Kysymys on oikeusturvasta ja sen saatavuudesta.

Olemme pitäneet palkkiotason korottamista toistuvasti esillä oikeusministeriön suuntaan. Aihe oli viimeksi esillä oikeusministerin tapaamisessa syksyllä ja tulemme nostamaan asian esille ministeriön kanssa käytävissä keskusteluissa myös kuluvan kevään aikana. Kiinnitimme huomiota palkkiotason korjaamiseen myös viime vuoden vaalivaikuttamisessa.

Olemme tehneet asiassa hyvää yhteistyötä myös Asianajajaliiton kanssa. Asianajajaliitto on kuitenkin julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaan rahamääräiset edunvalvonnaltakysymykset eivät istu. Heidän rooliaan kuvaa sekin, että Asianajajaliitto ei ole enää Juristiliiton jäsen muiden alan toimialoittain ryhmittyneiden jäsenjärjestöjen tavoin. Yhteistyö Asianajajaliiton kanssa luonnollisesti jatkuu monissa kysymyksissä.

Juristiliiton keskeinen tavoite on huolehtia jäsenkuntansa työmarkkina-asemasta ja ansiotasosta. Työn vaativuutta vastaava ansiotaso vaikuttaa myös juristityövoiman saatavuuteen niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Näitä tavoitteita edistämme muistaen työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon merkityksen sekä työhyvinvoinnin. Edunvalvonta on tärkeää niin asiantuntija-, esihenkilö- kuin yrittäjäjäsentemme kohdalla.

Välillä meiltä kysytään, onko yrittäjien ja työntekijäasemassa olevien etujen ajaminen ristiriidassa? Näin ei ole. Yrittäjien ansiotason on oltava kunnossa, jotta he voivat maksaa työntekijöilleen palkkasuositustemme mukaista palkkaa. Niin ikään työhyvinvointi on kaiken pitkäjänteisesti kannattavan toiminnan ytimessä, olipa yrittäjän tai työntekijän roolissa.

Juristiliiton edunvalvonnalla on myös vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus: puolustamme oikeusvaltiota ja oikeuden kuulumista kaikille. Laadukkaiden oikeudellisten palveluiden on oltava yksityisten henkilöiden ja yritysten ulottuvilla.

Oikeusapupalkkioiden puolustamisen kohdalla toteutuvat kaikki edellä mainitut tavoitteet. Kohtuulliset palkkiot turvaavat palveluiden saatavuuden ja asianmukaisen korvauksen oikeudelliselle asiantuntijalle.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit