Blogit 25.1.2023

Oikeudenhoidon rahoituskriisi on tullut näkyväksi

Marika Valjakka

Johtava kihlakunnanvouti

Sain tammikuun lopulla esittää eduskunnan lakivaliokunnalle Juristiliiton näkemykset historian ensimmäisestä Oikeudenhoidon selonteosta. Julkaisun tavoitteenahan on ollut tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta.

Valiokunnan kuulemisessa esitin Juristiliiton vaatimukset:

  1. Oikeudenhoito tarvitsee akuuttia kriisirahoitusta
  2. Tarvitsemme oikeusturvatakuun
  3. Lisäpanostuksia olemassa oleviin oikeustieteen koulutusyksiköihin

Myös itse selonteon pääviesti on selvä: Oikeusvaltiomme on auttamattoman aliresursoitu. Asia ei ole uusi. On kuitenkin tärkeää, että rahoituksen ongelmat on nyt todennettu myös laajana virkatyönä sidosryhmiä laajalti kuullen. Parhaimmillaan tämä johtaa yli hallituskausien tehtävään rahoituksen kohentamiseen.

Selonteossa oikeudenhoidon pysyväksi vuotuiseksi lisärahoitustarpeeksi todetaan kokonaisuudessaan 90 miljoonaa. Summa sisältää myös vankeinhoidon. Selonteko jättää kuitenkin hyvin avoimeksi, miten tuo rahapotti pitäisi tarkemmin ottaen jakaa.

Lakivaliokunnan kuulemisessa kerroin, että Juristiliitossa vaadimme euron välitöntä 50 miljoonan kriisirahoitusta. Euroja tarvitaan heti. Summa tulee kohdentaa oikeudenhoidon eri toimijoille, eikä vain toimitilojen ja tietojärjestelmien kohoaviin kustannuksiin.

Lakivaliokunnan kuulemisessa ja yleisessä vaalivaikuttamisessamme korostamme niin ikään tarvetta niin kutsutun oikeusturvatakuun määrittelylle. Tällä tarkoitamme, että oikeusprosessien on oltava kestoltaan ja kustannuksiltaan kohtuullisia ja niiden on synnytettävä luottamusta niin prosessien osapuolissa kuin koko yhteiskunnassa. Prosessien keston osalta on sitouduttava selonteossakin määriteltyihin prosessien kohtuullisiin ”takuuaikoihin” – ja niiden saavuttamisen edellyttämään rahoitukseen.

Juristien koulutusta ei pidä lisätä. Nykyinen koulutus ja työvoimatarve ovat tutkitusti tasapainossa. Rahallista panostusta tarvitaan kuitenkin olemassa olevien koulutusyksiköiden toiminnan kehittämiseen.

Kirjoittaja on Juristiliiton hallituksen puheenjohtaja.

Juristiliitto on antanut oikeudenhoidon selonteosta lausunnon. Lausunto julkaistaan verkkosivuillamme, kun lakivaliokunnan mietintö on julkinen.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit