Blogit 23.11.2022

Juristiliittoa ja parempaa oikeusvaltiota rakentamassa

Tuula Linna

Kirjoittaja on liiton puheenjohtaja.

Valtuuskuntamme kokouksessa 21.11. tehtiin esitys siitä, että liiton virallinen nimi muutettaisiin muotoon Suomen Juristiliitto – Finlands Juristförbund ry. Nimenmuutos olisi tarkoittanut muutosta yhdistyksen sääntöihin ja näin ollen edellyttänyt ¾:aa annetuista äänistä. Esityksen hyväksyminen jäi yhden äänen päähän tarvittavasta määräenemmistöstä. Tämän äänestyksen jälkeen äänestettiin niin sanotun brändinimen Juristiliitto – Juristförbundet käyttöönotosta, ja tätä esitystä kannatti selvä äänten enemmistö. Tämä oli kompromissi tilanteessa, jossa äänet jakautuivat.

Brändinimi on käytännössä liiton kutsumanimi. Olemme jatkossa kaikessa toiminnassamme Juristiliitto. Yhdistysrekisterissä nimenämme säilyy Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry. Arjessa kaksi nimeä ei näy, vaan noudatamme valtuuskunnan päätöstä ja toimimme johdonmukaisesti nimellä Juristiliitto. Yhdistysrekisterissä oleva nimemme kertoo liiton liki 80-vuotisesta historiasta.

Liiton hallitus tai toimisto eivät tee liiton nimeen liittyviä päätöksiä, vaan päätökset tekee yli 16 000 jäsentämme edustava 44-jäseninen valtuuskunta. Valtuuskunta käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa ja valitaan joka kolmas vuosi vaaleilla. Kannustankin kaikkia liiton jäseniä olemaan aktiivisia valtuuskunnan vaaleissa.

Käytännön seikat vievät aikansa, ja menee varmaan ensi vuoden puolelle ennen kuin muutos Juristiliitoksi näkyy kaikissa viestintäkanavissa, koulutuksissa ja tapahtumissa. Tiistaista alkaen päivittäinen toiminta on kuitenkin jatkunut Juristiliitto-nimellä – parhaillaan valmistelemme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoa, jossa vastustamme oikeustieteen opiskelupaikkojen lisäämistä. Päivittäinen vaikuttamistyö jäsenkunnan hyväksi ja oikeusvaltion rakentamiseksi jatkuu aivan entiseen tapaan.

Kirjoittaja on Juristiliiton puheenjohtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit