Blogit 11.9.2020

Yhdenvertaisuus on enemmän kuin sateenkaariprofiilikuvia

Janne Hälinen

Helsinki Priden tarkoitus on tehdä näkyväksi eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Pride muistuttaa, että ihmisoikeudet eivät tule annettuna, vaan ne täytyy ottaa. Se muistuttaa, että edelleen miljoonat ihmiset elävät vainon ja kuoleman uhan varjossa. 

Samalla se juhlistaa yhdenvertaisuutta: että me kaikki olemme yhdenvertaisia, eikä ketään pidä syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vaikka pride nostaa esiin erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, voidaan samassa yhteydessä puhua myös muusta syrjinnästä, kuten rasismista. 

Todellisuudessa yhdenvertaisuus ei aina toteudu edes Suomessa. Täällä onneksi ei homoseksuaalin tarvitse piilottaa itseään kuolemanpartioiden varalta, ja ihonväriin katsomatta on mahdollista nousta vaikka eduskuntaan asti. Mutta siitäkin huolimatta moni joutuu pohtimaan varauksella, mitä omista perhesuhteistaan uskaltaa kertoa uudessa työpaikassa, tai johtuikohan se, ettei päässyt työhaastatteluun, vieraalta kalskahtavasta nimestä.

Juuri siksi on tärkeää, että yritykset ja yhteisöt ottavat osaa prideen. Tapahtuma on näkynyt Helsingin katukuvassa niin kaupungintalon ja Helsingin yliopiston sateenkaariliputuksessa kuin eri yritysten ja yhteisöjen mainoksissakin. Lukuisat toimijat viranomaisista suuryrityksiin ja ammattiliitoista puolueisiin ovat ottaneet kantaa sosiaalisen median puolella vaihtamalla profiilikuvansa pride-teemaan sopivasti sateenkaaren väreihin. Myös Lakimiesliitto on lähtenyt tänä vuonna mukaan tapahtuman yhteisökumppaniksi.

Muutos on ollut merkittävä, sillä aikaisemmin lähinnä vasemmistohenkiseksi mielenosoitukseksi ja pienen väen kulttuuritapahtumaksi joidenkin mieltämä pride on kasvanut koko suomalaisen yhteiskunnan läpileikkaavaksi ilmiöksi. Sillä niin vaan tätäkin kirjoittaessani liehuvat sateenkaariliput näyttävästi Eteläranta 10:n katolla, ja tapahtuman pääyhteistyökumppaneihin lukeutuu yksi maan suurimmista asianajotoimistoista! 

Pelkkä profiilikuvan vaihtaminen ei tietenkään riitä, vaan yhdenvertaisuuden ilosanoman tulisi näkyä koko toimintakulttuurissa. Ilahduttavasti monet yritykset ja työyhteisöt ovatkin ottaneet monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden aidosti osaksi omaa toimintaansa.

Yrityksille työyhteisön monimuotoisuus ei tuota ainoastaan hyvää mieltä, vaan myös puhdasta rahaa. Konsulttifirma McKinsey & Company on tutkinut työyhteisön ja johtoportaan monimuotoisuuden merkitystä taloudellisen menestyksen kannalta. Tulokset ovat paljonpuhuvia: Yritykset, joiden johtoportaassa on huomioitu niin sukupuolten tasa-arvo kuin etninen ja kulttuurinen moninaisuus, ovat todennäköisemmin tuottavampia kuin kilpailijansa. Jopa koronaviruspandemian aikana monimuotoisuudella vaikuttaisi olevan merkitystä, sillä monimuotoisemmat yritykset ovat selkeästi innovatiivisempia ja parempia tekemään rohkeita päätöksiä. Ei siis ole mikään ihme, että Suomessakin monet suuryritykset ja niiden edunvalvojat ovat lähteneet avoimesti liputtamaan yhdenvertaisuuden puolesta.

Lakimiesliiton toimiminen Helsinki Priden yhteisökumppanina on minulle merkityksellistä niin työntekijänä kuin liiton jäsenenäkin. Vaikka eihän liiton osallistuminen varsinaisesti aivan uutta ole; onhan liitto viime vuosien aikana ottanut kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, järjestänyt Neuvontaa sateenkaariväelle -kampanjan ja huomioinut priden sosiaalisessa mediassa. Pride-osallistuminen on vain luontevaa jatkoa kaikelle tälle, sillä juuri ammattiyhdistysliikkeen – ja etenkin meidän oikeuden ja kohtuun puolustajien – tulee näyttää esimerkkiä kaikenlaisen syrjinnän kitkemiseksi ja yhdenvertaisen työelämän rakentamiseksi.

Lakimiesliitto on listannut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteisiinsa sellaisia toimia, joilla liitto pyrkii edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa ja omassa toiminnassaan:

  • Liitto seuraa ja pyrkii omilla kannanotoillaan edistämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön toteutumista työelämän käytännöissä.

  • Liitto pyrkii omissa rekrytoinneissaan saamaan hakijoiksi erilaisia ja eri taustan omaavia hakijoita.

  • Liiton viestinnässä vältetään stereotypioita ruokkivaa kuvitusta ja kirjoituksia.

  • Liitto pyrkii kannanotoillaan ja julkisessa keskustelussa vaikuttamaan siihen, että oikeustieteelliseen hakeutuisi nykyistä enemmän erilaisia taustoja ja ominaisuuksia omaavia henkilöitä. 

Menestyäkseen liiton tulee elää niin kuin se opettaa. Suunta ainakin on ollut oikea, vaikka parantamisen varaa varmasti vielä onkin. Olen omalta osaltani aina valmiina edistämään näitä tavoitteita. 

Oikein hyvää pride-viikkoa kaikille! Muistuttakoot liehuvat sateenkaariliput meitä kaikkia siitä, että lain edessä olemme yhdenvertaisia – ja että oikeus kuuluu kaikille.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton oikeuspoliittinen lakimies

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit