Blogit 9.5.2019

Viimehetken vinkit oikeusvaltiota puolustavalle hallitusneuvottelijalle

Jore Tilander

Lakimiesliitolla on tarjota hallitusneuvottelijoille nyt myös viime hetken vinkit.

Tärkeintä on, että oikeusvaltion kehittäminen saa oman vahvan kirjauksensa hallitusohjelmaan. Mutta miten oikeusvaltiota sitten pitäisi kehittää? Aloitetaan kolmella ydinkohdalla:

1. Oikeudenkäyntien kestoa on lyhennettävä tuomarien ja syyttäjien määrää lisäämällä sekä prosesseja yksinkertaistamalla.

2. Oikeuden saatavuutta on parannettava laajentamalla oikeusavun saatavuutta keskituloisille, kehittämällä vaihtoehtoisia oikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä ja parantamalla oikeusturvavakuutusten tarjoamaa suojaa.

3. Aikuisten ja lasten fyysistä koskemattomuutta seksuaalirikoksilta, perheväkivallalta ja groomingilta (lapsen houkuttelu seksuaalisiin tekoihin) on suojattava lainsäädännöllisillä ja muilla yhteiskunnallisilla keinoilla.

Tällä keinovalikoimalla ollaan jo pitkällä. Mutta oikeudenhoidosta kiinnostunut hallitusneuvottelija kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että

4. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavalla uudella Tuomioistuinvirastolla on toiminnan käynnistyessä aidosti riittävät resurssit. Tuomioistuinviraston tärkeinä tehtävinä on jatkossa huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta.

5. Oikeudenhoidosta viestimiseen on tehtävä lisäpanostuksia. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. mediatuomarijärjestelmän vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä muu oikeudenhoidon toimijoiden viestinnän kehittäminen ovat keinoja lisätä tietoisuutta oikeusjärjestämästä ja kasvattaa sen nauttimaa luottamusta.

6. Koulutukseen on saatava lisää euroja. Oikeustieteelliset tutkinnot ovat halvimpia korkeakoulututkintojamme. Tämä selittyy muun muassa kirjatenteillä ja massaluennoilla. Oikeustieteellisessä koulutuksessa on korostettava määrän sijasta laatua ja työelämän tarpeisiin valmentavia menetelmiä. Lisäksi yhteiskunnan on kehitettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työuran aikana, esimerkiksi kaikille työikäisille tarjottavan Osaamistili-mallin avulla.

7. Perhevapaauudistus on toteutettava. Lakimiesliitto on myös työelämän kehittäjä. Monien työelämähaasteiden joukossa perhevapaauudistus on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen ja merkittävästi työelämän tasa-arvoa lisäävä hanke.

Hallitusneuvottelut eivät kuitenkaan ole maali, vaan haastavan hallituskauden alkulämmittelyä. Säätytalolla ei siten vielä juhlita yhtään osumaa, vaan piirretään tärkeitä pelikaavioita tuleville vuosille.

Tulevia haasteita on myös osin mahdoton ennakoida. Yksittäisiä kirjauksia tärkeämpää onkin hallituksen halu sitoutua oikeusvaltiomme kehittämiseen. Sen perusteita tulevat myös jatkossa nakertamaan ilmiöt, jotka vaativat hallituksen nopeaa reagointia ja valmiuksia tarvittaviin lisäpanostuksiin.

Kaikkein eniten tarvitsemme oikeusvaltion kehittämiseen niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla voimakkaasti sitoutuneen hallituksen. Tällaisen hengen synnyttämisessä jokaisella Säätytalon neuvotteluihin osallistuvalla on erittäin tärkeä rooli.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit