Blogit 15.3.2019

Vihdoin hyväksytty uusi työaikalaki lisää joustoja

Jaana Meklin

Uudessa laissa paikkasidonnaisuudesta on luovuttu. Etätyö on samalla tavalla työaikasääntelyn piirissä kuin omassa toimistossa tehty työ. Lakimieskunnassa etätyö on liiton kyselyn mukaan arkipäivää niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Vain hyvin pieni osa vastaajista sanoi, ettei etätyömahdollisuus ole käytössä.

Lakiin on tuotu uusia työaikaa joustavoittavia elementtejä. Näitä on muun muassa joustotyöaika ja työaikapankki.

Joustotyöaika on tarkoitettu vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa yli puolet työajasta on sellaista, että työntekijä voi itse päättää työntekemisen ajasta ja paikasta. Joustotyöajassa työntekijän oma vastuu työajan seurannasta kasvaa. Tämä edellyttää työntekijältä hyvää suunnittelua, ettei työaika vahingossa veny entistäkin pidemmäksi.

Työaikapankkeja on jo nyt monilla työpaikoilla, vaikkei niistä ole nykyisessä laissa säännöksiä. Uuden lain myötä työaikapankkeja voi perustaa ilman, että siitä on työehtosopimuksessa sovittu ja myös aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta ollenkaan.  Työaikapankki mahdollistaa pidemmät vapaat vaikka silloin kun töissä on hiljaisempi kausi.

On hyvä muistaa, että työaikalaki on nimenomaan työsuojelullinen laki. Ylipitkät työajat lisäävät tutkimusten mukaan terveys- ja tapaturmariskejä. Lakimiesliiton tutkimuksen mukaan lakialoilla tehdään jatkuvasti pitkiä työpäiviä. Liiton jäsentutkimuksessa erityisesti nuoret pitivät työelämän vaikuttamiskohteista tärkeimpinä työaikojen maltillistamista ja työhyvinvoinnin parantamista. Nämä asiat ovatkin Lakimiesliitolla priorisointilistan kärjessä. Tarvitaan työkulttuurin muutosta, jotta nuoret juristit eivät uuvu työtaakkansa alle jo uran alkuvaiheessa. Myös juristin elämässä pitää olla muutakin kuin työ! Nyt on hyvä aika keskustella työpaikoilla oman työpaikan pelisäännöistä ja siitä, miten työuupumusta ja liian pitkiä työaikoja voidaan ehkäistä.

Uudessa työaikalaissa on paljon hyvää, mutta sen soveltamisessa pitää olla tarkkana. Lain soveltamisala on laaja ja pääsääntöisesti kaikki asiantuntija ja esimiestyö on lain piirissä. Tämä oli valmisteluvaiheessa Lakimiesliiton tärkein tavoite. Lakimiesliitto seuraa jatkossa tarkasti lain soveltamista käytännössä. Jäsenten kannattaa uusia työsopimuksia tehdessään tarkastaa työaikoihin ja työaikalain soveltamiseen liittyvät kirjaukset huolellisesti. Mikäli jokin asia mietityttää, liiton työsuhdeneuvontajuristit auttavat tarkistamisessa mielellään. Lakimiesliitto järjestää uudesta laista koulutusta toukokuussa.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit