Blogit 31.5.2019

Vaativaa asiantuntijatyötä ei tehdä kellon ympäri

Jore Tilander

Juristien työmäärät kiinnostavat myös toimialamme ulkopuolella. Pitkiä päiviä on käsitelty viimeksi Image-lehden laajassa artikkelissa ”Pyramidi – Eli sukellus Esplanadin asianajotoimistoihin”.

Lakimiesliiton kanta työaikakysymyksiin on yksiselitteinen ja sanon sen myös Imagen artikkelissa: Emme hyväksy työaikalain vastaista toimintaa.

Tämä on tärkeää sanoa selvästi. Vielä tärkeämpää on tarjota konkreettista apua ongelmatilanteissa ja synnyttää aiheesta rakentavaa keskustelua, joka johtaa muutoksiin.

Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan tuli esimerkiksi viime vuonna kaikkiaan liki 1400 yhteydenottoa. Niiden joukossa neuvoimme merkittävässä määrin myös työaikakysymyksiin liittyvissä ongelmissa. Annamme siis vuosittain konkreettisia neuvoja ja apua lukuisissa tilanteissa.

Mutta emmekö sitten ymmärrä työantajia ja toimialan vaatimuksia? Elämmekö kuplassa, jossa ajattelemme arjen olevan kahdeksasta neljään työtä viitenä päivänä viikossa?

Ymmärrämme Lakimiesliitossa erinomaisen hyvin esimerkiksi asiakastyön realiteetit ja ajoittaisen venymisen tarpeen. Olen itsekin toiminut urallani asianajajana ja voin sanoa tuntevani toimialan vaatimukset erittäin hyvin. Niin ikään jäsenistöömme kuuluu myös suuri joukko yrittäjiä.

Joustot ovat kuitenkin eri asia kuin työaikalain vastainen toiminta.

Työelämä vaatii joustoja, ja myös lainsääntöä on kehitetty tästä lähtökohdasta. Lakimiesliitto on ollut aktiivisesti mukana työaikalain uudistamisessa ja tuoreet uudistukset tuovat mukanaan monia joustoja lisääviä elementtejä. Merkittävä uudistus on esimerkiksi työaikapankki, jonne työntekijä voi kerryttää saldoa kiireisinä aikoina ja toisaalta pitää kertymiä työtilanteen sen salliessa. Tällaisia saldopankkeja on ollut jo aiemmin monilla työpaikoilla, mutta nyt myös lainsäädäntö tunnistaa aiempaa laajemmin yksilöllisen jouston tarpeet.

Työaikakysymyksiin tai työssäjaksamiseen ei löydy ratkaisua yhdestäkään norsunluutornista huutamalla. Tärkeintä on synnyttää keskustelua ja vuorovaikutusta työelämään liittyvistä kysymyksistä. Tämän ansiosta muutoksia on jo tapahtunut parempaan suuntaan.

Väitän, että monissa yrityksissä ja jopa kokonaisilla toimialoilla suhtautuminen työhön on muuttunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen tai kahden aikana. Tätä kehitystä on itse asiassa tukenut työelämän muuttuminen yhä vaativammaksi. Palautuminen on tullut entistäkin tärkeämmäksi.

Samaan aikaan tutkimustulokset osoittavat kerta toisensa jälkeen, miten vaativaa asiantuntijatyötä ei voi tehdä onnistuneesti kellon ympäri. Tämä tiedotetaan jo lukuisilla työpaikoilla. Ja koska monella työpaikalla on tapahtunut kehitystä, huonot erottuvat joukosta entistä selkeämmin.

Jotta asia ymmärretään kaikilla työpaikoilla, tarvitaan aktiivisia keskusteluttajia. Sellaisia haluamme olla Lakimiesliitossa.

Jäsenistömme vaatii Lakimiesliitolta vahvaa roolia työelämäkysymyksissä. Tulemme näkymään näissä teemoissa seuraavan vuoden aikana. Mutta emme yksin, vaan hakien yhteistyötä toimialan työpaikkojen kanssa.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit