Blogit 31.10.2022

Ukrainan jälleenrakentaminen on tarkka paikka korruption kitkemiseksi

Tuula Linna

Kirjoittaja on liiton puheenjohtaja.

Eurooppa-neuvosto on antanut 23.6.2022 Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle EU:n hakijamaan statukset. EU:n komission tulee raportoida Eurooppa-neuvostolle jäsenmaaehtojen täyttymisestä osana EU:n laajentumispolitiikkaa. Eurooppa-neuvosto totesi: “The progress of each country towards the European Union will depend on its own merit in meeting the Copenhagen criteria, taking into consideration the EU’s capacity to absorb new members.”

Huomio kiinnittyy sanoihin “on its own merit”, omilla ansioillaan. Näinhän se on, että jokainen valtio etenee omilla ansioillaan ja vastaa tekemisistään polulla kohti mahdollista EU-jäsenyyttä. On kuitenkin tärkeää jo tässä vaiheessa – kun Venäjän hyökkäyssota vielä jyrää terrorin tavoin Ukrainassa – pohtia, miten EU-maat voivat tukea Ukrainaa paitsi ulos sodasta, myös ylös korruptiosta.

Vaikka syvimmät sympatiamme ovat Ukrainan puolella, emme voi ummistaa silmiämme siltä, että riski korruptiolle on olemassa, kun jälleenrakennusvaroja alkaa virrata Ukrainaan. Kyse on satojen miljardien eurojen tuen tarpeesta – suoranaisesta ylisukupolvisesta Marshall-avusta. Pelkästään Ukrainan budjetin ensi vuoden alijäämä on 38 miljardia euroa.

Korruptio ja oikeusvaltio ovat mahdoton yhtälö. Ukraina oli jo hiljalleen paremmalla korruption vastaisella tiellä ennen kuin Venäjä hyökkäsi maahan. Ukrainan korruption vastaisuus -indeksi (Transparency International) oli 32/100 vuonna 2021. Edistystä oli tapahtunut, koska vuonna 2013 luku oli vaivaiset 25/100. Vertailun vuoksi todettakoon, että Tanska, Suomi ja Uusi-Seelanti olivat viime vuonna rankingissa kärkisijalla (88/100).

Jälleenrakentaminen voi olla sellainen oikeusvaltiollinen murroskohta, jossa yhteiskunnan läpinäkyvyys vahvistuu. Tai se voi päinvastoin muodostua tuhoisaksi taka-askeleeksi, jossa kansalaisten elinolojen, liiketoiminnan ja yhteiskunnan hallintorakenteiden tukemiseen osoitetut varat valuvat syviin taskuihin.

Eurooppalainen yhteisö voi tukea Ukrainaa sen tiellä kohti EU:ta, oikeusvaltiota ja läpinäkyvyyttä auttamalla sotarikosten tutkinnassa ja tuomitsemisessa. Oikeusvaltiollinen oikeudenhoito ei ole kostopolitiikkaa vaan rikosasioiden käsittelyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia kunnioittaen. Kyse on rikosvastuun oikeutetusta toteuttamisesta erityisen raaoista rikoksista toisen valtion suvereniteettia ja kansalaisia vastaan. Vapautta sotarikoksista ei rahalla osteta.

Ukraina taistelee nyt sananmukaisesti henkensä puolesta. Parhaillaan Venäjä tuhoaa Ukrainassa elämää yllä pitävää infrastruktuuria. Tästä huolimatta on luotettava siihen, että lähitulevaisuudessa Ukrainan valtion ja oikeusvaltion jälleenrakentaminen käynnistyy.

Yhtä lailla, kun vaadimme, että sotarikoksia koskevasta rankaisemattomuuden kulttuurista on luovuttava, tulee luopua myös korruptiota koskevasta puuttumattomuuden kulttuurista. Vaikka Ukraina joutuu rakentamaan tiensä oikeusvaltioiden joukkoon omilla ansioillaan, EU-valtiot ovat valmiita antamaan tukensa ja kulkemaan sen rinnalla.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton puheenjohtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit