Blogit 3.3.2015

Työneuvosto linjasi työaikalain soveltamista asianajotoimistoissa

Tommi Rainerma

Usein on esitetty ajatuksia, että ”itsenäistä asiantuntijatyötä” tekevä ei kuuluisi työaikalain piiriin. Usein samalla kuitenkin unohdetaan, että ”itsenäisen asiantuntijatyön” tulee olla rinnastettavissa yrityksen tai sen osan johtamiseen, jotta jäätäisiin työaikalain ulkopuolelle. Aika ajoin törmää myös väitteeseen, että jopa associate-tason juristin työ on niin itsenäistä, ettei työnantajalla ole mahdollisuuksia valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyä, saahan associate päättää lähtökohtaisesti omista työajoistaankin. Työneuvoston näkemys näistä asioista kuitenkin on, että työntekijä kuuluu työaikalain piiriin, mikäli työhön käytettävä aika pikemminkin määräytyy työnantajan valvottavissa olevien työtehtävien perusteella, vaikka työntekijä saisi lähtökohtaisesti itse määrätä työaikansa.

Työneuvoston lausunnon perusteella voidaan todeta, että ainakin associate-lakimiehet, avustavat lakimiehet ja asematasoltaan vastaavat lakimiehet kuuluvat työaikalain piiriin. Tämä on aina ollut myös Lakimiesliiton näkemys asiasta.

Työaikalaki on jo vanha laki. Se on kirjoitettu aikana, jolloin mm. nykytekniikan mahdollistamaa ”24/7 –työmallia” ei vielä ollut olemassa. Työaikalakia (erityisesti sen ajallisesti määriteltyjä työmääriä, ylitöitä yms. koskevat asiat) onkin kovin vaikea suoraan soveltaa sellaisenaan nykyisen malliseen työn tekemiseen vaikkapa asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa. Mutta jos aitoa tahtoa ja halua löytyy, niin keinot työaikalain hengen mukaisesti toimimiseen löytyvät varmasti.

Kyse on paljolti työnantajan toimintakulttuurista ja asenteista. Siitä, että halutaan seurata työntekijöiden työaikoja ja työmääriä. Siitä, että työntekijä saa kompensaation mahdollisesti tekemistään pitkistä päivistä työaikalain määrittelemän tason mukaisesti. Siitä, että halutaan noudattaa työaikalain henkeä niin, että työntekijä kokee tulevansa reilusti kohdelluksi.

”Työaikalakia ei mitenkään järkevästi pysty noudattamaan tällä alalla” –väitteen taakse piiloudutaan helposti, jos aitoa tahtoa sen noudattamiseen ei ole.

Laajemman analyysin työneuvoston lausunnosta voi lukea Lakimiesuutisten numerosta 2/2015. Lehti ilmestyy 11.3.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton jäsenpalveluyksikön johtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit