Blogit 12.9.2018

Työlainsäädäntöä uudistettava kokonaisuuksina

Jore Tilander

Monet liitot ovat päättäneet vastatoimista hallituksen kaavailemalle irtisanomissuojan helpottamiselle. Lakimiesliitossakaan emme kannata sellaisenaan esitystä irtisanomisen helpottamiseksi pienyrityksissä. Lakimiesliiton hallitus on kuitenkin päättänyt olla osallistumatta mihinkään aktiivitoimiin esityksen vastustamiseksi. Emme liittona halua vastustaa työlainsäädännön uudistamista, mutta toivomme muutosten tapahtuvan laajoina kokonaisuuksina, ei yksityiskohtiin tarttuen.

Julkisuudessa ja myös lainvalmistelun aikana lienee esitetty jo kaikki argumentit esityksen puolesta ja vastaan. Ottamatta sen kummemmin kantaa eri asiantuntijoiden arvioihin, voidaan todeta, että on enemmän kuin epäselvää, onko esityksellä vaikutusta työllisyyteen ja sitä kautta hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Erilaiset irtisanomiskynnykset erikokoisille yrityksille sen sijaan aiheuttaisivat varmasti lisää tulkintaongelmia ja epätietoisuutta työpaikoilla.

Irtisanomissäännökset ovat aivan työlainsäädännön ytimessä, eikä niihin pidä tehdä hätiköityjä uudistuksia ilman vakavaa harkintaa. Työlainsäädännön on oltava ennakoitavaa ja uudistuksen kohteeksi pitää ottaa työelämän kannalta järkeviä kokonaisuuksia. Valmisteluun on varattava niin paljon aikaa ja resursseja, että uudistus ehditään valmistella perusteellisesti ja vaikutukset arvioida huolellisesti. Yhteys EU-lainsäädäntöön ja esimerkiksi perustuslainmukaisuus tulee arvioida tarkasti jo valmisteluvaiheessa, eikä vasta eduskunnassa tai mediassa.

Osittaisuudistukset eivät ole muutoinkaan oikea tapa uudistaa lainsäädäntöä tai työelämää.  Irtisanomisperusteitakin tulee käsitellä siten, että samassa yhteydessä arvioidaan sekä kollektiivisten irtisanomisperusteiden että henkilöön liittyvien perusteiden mahdolliset muutostarpeet. Tätä kautta on mahdollista saavuttaa kokonaisuus, jolle löytyy myös yleistä hyväksyntää.

 

Kirjoittaja on Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit