Blogit 6.4.2018

Työaikasuojelu kuuluu kaikille – myös asiantuntijoille ja esimiehille

Jaana Meklin

Työaikalakityöryhmän mietintöön sisältyvä soveltamisala oli vielä nykyistä epäselvempi. Heräsi kysymys, onko soveltamisala EU:n työaikadirektiivin ja oikeuskäytännön mukainen. Eikö työaikasuojelu koske asiantuntijoita – voidaanko kokonaisia henkilöstöryhmiä jättää työaikasuojelun ulkopuolelle?

Ylemmät toimihenkilöt ry on saanut pyytämänsä lausunnon professori Niklas Bruunilta. Lausunto koskee työaikatyöryhmän lakiesityksen soveltamisalaa. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin ovat yksiselitteisiä ja vastausten perusta löytyy Euroopan unionin perusoikeuskirjasta, jonka 31 artiklan 2 kohdan mukaan ”Jokaisella työntekijällä on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen”.

Bruunin johtopäätökset ovat, että TEM:n työryhmän ehdotus ei ota huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan artiklaa 31 (2), eikä se täytä työaikadirektiivin vaatimuksia, koska siinä ei pitäydytä direktiivin artiklan 17 (1) soveltamiskriteereissä vaan suljetaan pois johtotyötä tekevä työntekijäryhmä direktiivin soveltamisalasta vastoin direktiivin sanamuotoa. Lisäksi Bruun toteaa, että Suomen ehdotus näyttää olevan ristiriidassa EUT:n oikeuskäytännön ja Euroopan komission tulkintojen kanssa.

Lopullista työaikalakiesitystä ei ole vielä annettu, mutta sitä odotetaan lähiaikoina. Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että uuden työaikalain soveltamisala on sellainen, että ylemmät toimihenkilöt ja kaikki asiantuntijatyö ovat selkeästi työaikasuojelun piirissä. 
 

Bruunin lausunto löytyy täältä

Taru Turusen blogi Asiantuntija ei olekaan asiantuntija 6.3.2017 täältä.

 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit