Blogit 10.5.2019

Suomi tarvitsee oikeusvaltion kehittämiseen voimakkaasti sitoutuneen hallituksen

#oikeuskuuluukaikille

Arvoisa hallitusneuvottelija

Suomen Lakimiesliitossa iloitsemme, että käynnistyneissä hallitusneuvotteluissa oikeusvaltiota koskevia kysymyksiä käsitellään kahdessa merkittävässä työryhmässä:

– Turvallinen oikeusvaltio Suomi
– Oikeusvaltion kehittäminen (alatyöryhmä)

On hienoa, että te neuvottelijana ja näiden työryhmien jäsenenä olette sitoutunut tarkastelemaan tulevaisuutta etenkin oikeusvaltiokehityksen näkökulmasta.

Suomen Lakimiesliitto on nostanut kevään aikana oikeuden saatavuuteen liittyviä puutteita esiin ”Oikeus kuuluu kaikille”-kampanjalla. Kampanja on saanut merkittävää näkyvyyttä ja sen tukijoina on mm. kymmeniä oikeudenhoidon kehittämiseen sitoutuneita järjestöjä (Katso: www.oikeuskuuluukaikille.fi)

Tarvitsemme oikeusvaltiomme kehittämiseen niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla vahvasti sitoutuneen hallituksen. On tärkeää, että oikeusvaltion kehittäminen saa vahvan kirjauksensa hallitusohjelmaan.

Mutta tahtotilan lisäksi tarvitaan myös konkreettisia keinoja. Tärkeimpiä niistä ovat:

1. Oikeudenkäyntien kestoa on lyhennettävä tuomarien ja syyttäjien määrää lisäämällä sekä prosesseja yksinkertaistamalla.
2. Oikeuden saatavuutta on parannettava laajentamalla oikeusavun saatavuutta keskituloisille, kehittämällä vaihtoehtoisia oikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä ja parantamalla oikeusturvavakuutusten tarjoamaa suojaa.
3. Aikuisten ja lasten fyysistä koskemattomuutta seksuaalirikoksilta, perheväkivallalta ja groomingilta (lapsen houkuttelu seksuaalisiin tekoihin) on suojattava lainsäädännöllisillä ja muilla yhteiskunnallisilla keinoilla.

Tämän lisäksi:

4. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavalla uudella Tuomioistuinvirastolla on turvattava toiminnan käynnistyessä aidosti riittävät resurssit. Tuomioistuinviraston tärkeinä tehtävinä on jatkossa huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta.
5. Oikeudenhoidosta viestimiseen on tehtävä lisäpanostuksia. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. mediatuomarijärjestelmän vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä muu oikeudenhoidon toimijoiden viestinnän kehittäminen ovat keinoja lisätä tietoisuutta oikeusjärjestämästä ja kasvattaa sen nauttimaa luottamusta.
6. Koulutukseen on saatava lisää euroja. Oikeustieteelliset tutkinnot ovat halvimpia korkeakoulututkintojamme. Tämä selittyy muun muassa kirjatenteillä ja massaluennoilla. Oikeustieteellisessä koulutuksessa on korostettava määrän sijasta laatua ja työelämän tarpeisiin valmentavia menetelmiä. Lisäksi yhteiskunnan on kehitettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työuran aikana, esimerkiksi kaikille työikäisille tarjottavan Osaamistili-mallin avulla.
7. Perhevapaauudistus on toteutettava. Lakimiesliitto on myös työelämän kehittäjä. Monien työelämähaasteiden joukossa perhevapaauudistus on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen ja merkittävästi työelämän tasa-arvoa lisäävä hanke.

Annamme erittäin mielellämme tarvitsemaanne lisätietoa.

Ystävällisesti,
Jore Tilander
toiminnanjohtaja
jore.tilander@juristiliitto.fi
p. 041 458 0030

Janne Laukkanen
johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
janne.laukkanen@juristiliitto.fi
p. 040 588 1925
www.juristiliitto.fi

Katso täältä hallitusneuvotteluihin osallistuvat neuvottelijat ja asiantuntijat.

 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit