Blogit 22.3.2019

Suomen tulee olla uskottava oikeusvaltio

#oikeuskuuluukaikille

Lakimiesliitto on viime viikkoina ollut näkyvästi esillä Oikeus kuuluu kaikille -teemaisella kampanjalla. Oikeus kuuluu kaikille -viestintäkampanjassa nostetaan esiin suomalaisen oikeusvaltion ja oikeuden hoidon saavutettavuuden ongelmia sekä esitetään niihin ratkaisuja. Kampanjan aihe on tärkeä, sillä vaikka Suomi on vahva oikeusvaltio, oikeuden saatavuuteen liittyy Suomessa resurssoinnista johtuvia puutteita.

Näitä puutteita voivat olla esimerkiksi oikeusprosessien kalleus ja kesto, tietämättömyys, sekä riittämätön oikeusapu ja vakuutusturva. Akavan hallitusohjelmatavoitteisiin on kirjattu, että Suomen tulee olla uskottava oikeusvaltio. Eurooppalainen ja globaali oikeusvaltiokehitys edellyttävät Suomelta aiempaa suurempaa sitoutumista oikeusvaltion sekä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Lisäksi oikeusvaltion tulee toteutua toiminnallisena kokonaisuutena niin, että valtio kykenee täyttämään perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteensa sekä mahdollistamaan kansalaisten oikeuksien toteutumisen ilman tarpeetonta viivytystä.  On selvää, että tuomioistuimille on taattava tarpeelliset ja riittävät resurssit, jotta asioiden käsittelyajat eivät venyisi kohtuuttoman pitkiksi ja asianosaiset saisivat asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että hyvän ja tehokkaan julkisen sektorin toimintaedellytykset on turvattu. Julkisen hallinnon täytyy olla ammattimaista ja avointa. Akava vaatii, että koko oikeudenhoidon ketju poliisista ja syyttäjistä tuomioistuimiin on riittävästi resursoitu, jotta uskottavan oikeusvaltion tavoite toteutuu. Perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Parempi resurssointi on välttämätöntä, jotta perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

On tärkeää, että oikeusvaltion periaatteista ja haasteista keskustellaan julkisesti. Oikeus kuuluu kaikille -kampanjan esiin nostamat ongelmat oikeuden saatavuudessa ovat ratkaistavissa, mutta eivät poistu ilman riittävää resurssointia.

Miia Kannisto
Katri Ojala

Kirjoittajat ovat juristeja ja Akavan johtavia asiantuntijoita.

Kirjoitus on osa Oikeus kuuluu kaikille -kampanjaa. Tutustu kampanjasivustoon.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit