Blogit 9.6.2020

Puolustamalla Igor Tuleyaa puolustamme oikeusvaltiota

Paula Virrankoski

Oikeusvaltion tila Puolassa on huolestuttava. Puolan valtaapitävä Laki ja oikeus -puolue on viime vuosina käynyt laajaan hyökkäykseen maan oikeuslaitosta vastaan. 

Koska Puolan tuomarikunta on asettunut monessa asiassa puolueen ajamia toimia vastaan, Puolassa on muun muassa yritetty pakottaa yli kolmannes maan korkeimman oikeuden tuomareista eläkkeelle kesken virkakautensa tuomareiden eläkeikärajaa alentamalla.  Ajankohtaisin esimerkki on Varsovan piirituomioistuimen tuomari Igor Tuleayn tapaus, joka on havahduttanut tuomarikunnan huolen ympäri Eurooppaa. Tapaus on saanut huomiota myös Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi The New York Times on kirjoittanut Igor Tuleyasta lauantaipainokseen henkilökuvan.

Mitä Igor Tuleya on sitten tehnyt? Igor Tuleya on käynyt yhteiskunnallista keskustelua tuomarin riippumattomuudesta ja oikeusvaltiosta sekä kritisoinut Puolan hallituksen lainsäädännöllisiä uudistuksia ja vaatinut uudistuksiin liittyviä menettelytapavirheitä tutkittaviksi. Igor Tuleya on tehnyt myös ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimeen (The Court of Justice of the European Union) varmistaakseen, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan Puolassa asianmukaisesti.  Muun muassa kerrottujen seikkojen johdosta Igor Tuleya on nimetty Puolassa valtion viholliseksi, häntä on uhattu väkivallalla ja häntä vastaan on hyökätty voimalla tiedotusvälineissä.

Puolan korkeimman oikeuden kurinpitolautakunta on kutsuttu koolle tänään 9.6.2020 käsittelemään Igor Tuleyan tapausta.  Kokouksessa käsitellään Igor Tuleyan syytesuojan murtamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Igor Tuleya voisi joutua rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen tuomarina tekemistään ratkaisuista. 

Me Lakimiesliitossa teemme päivittäin työtä oikeudenmukaisen Suomen  rakentamiseksi. Katseemme ei kuitenkaan voi rajoittua vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Emme saa ummistaa silmiämme siltä negatiiviselta kehitykseltä, mitä jopa Euroopan unionin sisällä tapahtuu. Oikeusvaltion puolustaminen on teema, joka yhdistää juristikuntaa yli valtiorajojen.

Igor Tuleayn tapaus on saanut juristit eri puolilla Eurooppaa havahtumaan Puolan tapahtumiin. Puolan tuomariliitto on haastanut tuomari- ja lakimiesjärjestöt kirjelmöimään tapahtumista Puolan suurlähetystöille, Euroopan komission edustustoille ja kansainvälisille järjestöille. Tuleayan tapaukseen otetaan kantaa myös sosiaalisen median kanavissa tunnisteella #awallbehindigor.

Lakimiesliitossa olemme mukana tässä tärkeässä kampanjassa. 

Lakimiesliitto yhtyy Puolan tuomariliiton huoleen riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tulevaisuudesta, ja vaatii, että Puola kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta. 

Me seisomme Igor Tuleyan ja hänen kollegojensa takana! 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja.

 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit