Blogit 21.2.2020

Perhevapaauudistus etenee vihdoinkin

Jaana Meklin

Hallituksen esittelemät suuntaviivat uudistuksesta rakentuvat 1+7+7 -mallin pohjalle. Järjestelmässä olisi siis molempien vanhempien osuus vapaasta yhtä pitkä.  Tosin malli sisältää mahdollisuuden siirtää omasta osuudesta kolme kuukautta toiselle vanhemmalle, mikä loiventaa osuuksien tasajakoa. Nykyjärjestelmään nähden uusi malli kuitenkin lisäisi isälle tarkoitetun jakson pituutta ja mallin tarkoitus on kannustaa vanhempia jakamaan perhevastuuta tasaisemmin.

Lakimiesliitto selvitti perhevapaiden vaikutusta palkkakehitykseen vuonna 2018. Selvityksen mukaan perhevapailla olleilla miesjuristeilla myöhempi ansiokehitys oli parempi kuin niillä miehillä, jotka eivät ole lainkaan pitäneet perhevapaita. Naisjuristien kohdalla vaikutus oli puolestaan vastakkainen eli perhevapaat hidastivat ansiokehitystä erityisesti yksityisellä sektorilla. Miehillä perhevapaat olivat tyypillisesti huomattavasti lyhempiä kuin naisilla. Perhevapaiden kielteinen vaikutus ansiokehitykseen näytti liittyvän erityisesti naisten pitkiin, yli kahden vuoden poissaoloihin työelämästä. Nykyistä tasaisemmin pidetyillä perhevapailla voisi olla myönteinen vaikutus molempien vanhempien ura- ja ansiokehitykseen.

Vaikka nyt näyttää siltä, että uudistus etenee, niin maaliin on vielä matkaa. Uudessa mallissa on vielä monta kysymystä ratkaistavana. Suurin kysymys liittynee mallin rahoitukseen. Lisäksi malliin sisältyviin joustoihin vapaiden pitämisessä liittyy monia ratkaistavia asioita. Kunhan avoinna olevat kysymykset saadaan ratkaistua, on hallituksen esittämä malli kuitenkin positiivinen askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää.

On kuitenkin hyvä muistaa, että perhevapaauudistus ei yksinään ratkaise työelämän tasa-arvokysymyksiä, vaan monilla työpaikoilla tarvitaan myös asenteiden ja työkulttuurin muutosta perheystävällisempään suuntaan. Perheystävällisyys työpaikoilla edellyttää esimerkiksi kohtuullisia työaikoja ja työhyvinvointiin panostamista. Näiden asioiden tärkeys nousi esiin sekä liiton jäsentutkimuksessa että uusimmassa palkkatutkimuksessa. Palkkatutkimuksesta voit lukea lisää helmikuun Lakimiesuutisissa.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit