Blogit 2.10.2017

Perhevapaasyrjintä on lisääntynyt

Mia Paju

Tasa-arvovaltuutetun ammattiliitoille tekemän kyselyn mukaan tasa-arvo perheasioissa on mennyt takapakkina. Puolet kyselyyn vastanneista ammattiliitoista ilmoitti, että ne saavat jäseniltään yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä vähintään viikoittain. Joissakin liitoissa yhteydenottoja tulee useita päivässä. Akavan erityisalojen lakimiehen Anna Zibbellinin mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintää kokevat naiset kaikilla tasoilla.

Yleisin syy yhteydenottoon on, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden tultua ilmi. Toiseksi yleisimmät syyt ovat työnpaluuseen liittyvät hankaluudet: Omaa tehtävää ei enää ole olemassa, sijainen on vakinaistettu ja itse joutuu alempiin tehtäviin, aloittamaan kaiken niin sanotusti nollasta.

Myös työhaastatteluihin liittyvät laittomuudet ovat yleisiä. Eräs juristi kertoi olleensa kymmenessä haastattelussa, joista kahdeksassa oli kysytty perhesuunnitelmista tyylillä ”mehän tiedämme että ei saisi kysyä, mutta…” Nämä tapaukset ovat naistyönhakijoita. Aina ja poikkeuksetta.

Suurin osa raskaussyrjintää kokeneista ei kuitenkaan ota yhteyttä mihinkään. Pelko hankalan työntekijän maineesta on suuri. Nyt aloitettu kampanja haluaa rohkaista ihmisiä ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin.

Tuntuu uskomattomalta, että meillä on tasa-arvolaki ja tasa-arvosuunnitelmat, mutta työelämän tasa-arvo ei ole edennyt. Vaikka valtaosa työnantajista noudattaa lakia ja panostaa perhevapailta paluuseen, on taustalla sitkeää naisia syrjivää kulttuuria. ”Kulttuuri syö strategian hetkessä”, kuten rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi asian ilmaisee. Hän uskoo, että isien osallistaminen on tie tasa-arvoon. Miehet on saatava pitämään perhevapaansa. Mutta mitä tekee työnantaja kun mies pitää perhevapaansa? Tasa-arvovaltuutettu Maarianvaaran mukaan esimerkiksi miesvaltaisella tekniikan alalla miesten perhevapaisiin suhtaudutaan hyvin nuivasti.

Miesten osallistamisen lisäksi tie tasa-arvoon on koulutus. Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ehdottaa, että neuvolan ensikäynnillä pitäisi jakaa tietopaketti raskaana olevan oikeuksista, sillä äitiysneuvola tavoittaa kaikki raskaana olevat yhteiskuntaluokasta riippumatta. Samat tiedot voisi Rytkösen mukaan jakaa myös murrosikäisille yhteiskuntaopin tunnilla, jotta tytöt ja pojat tietäisivät oikeuksistaan.

Suivaantuneet kätilöt ovat ennenkin ratkaisseet työmarkkinaongelmia ja uskon, että myös tämä esitys kannattaa ottaa käyttöön. Sitä odotellessa jaa raskaana olevalle tuttavallesi tasa-arvovaltuutetun tietopaketti. Ja katso hyvän työnantajan tsekkauslista täältä.

 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton viestintäasiantuntija.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit