Blogit 15.5.2018

Palkkoihin liittyvistä epäkohdista pitää keskustella

Keskustelun pohjaksi tarvitaan faktoja, joita liitto myös omilla tutkimuksillaan hankkii. Liiton syksyllä tekemän työmarkkinatutkimuksen pohjalta on parhaillaan tekeillä erillinen palkkadiskriminaatioselvitys, josta saadaan syvällisempää tietoa naisten ja miesten välisistä palkkaeroista ja niiden syistä.

Palkkadiskriminaatioselvityksiä on tehty aiemminkin. Aiempien selvitysten mukaan nais- ja miesjuristien palkkaerojen yleisin selittävä tekijä oli sijoittuminen toimiasemaryhmiin. Miehet sijoittuivat naisia useammin johtotason tehtäviin ja naiset toimivat useammin asiantuntijatehtävissä. Toinen merkittävä tekijä oli se, että miehet olivat kokemusvuosiltaan naisia kokeneempia. Muitakin selittäviä tekijöitä löytyi, mutta myös selittymättömiä palkkaeroja eli palkkadiskriminaatiota tuli esiin.  Selittymättömällä palkkaerolla tarkoitetaan sitä osaa palkkaeroista, jota ei voida selittää muilla syillä kuin sukupuolten erilaisella kohtelulla eli palkkasyrjinnällä.

Uuden selvityksen perusteella voidaan nähdä, onko mitään positiivista kehitystä tapahtunut, vai onko palkkadiskriminaatio samalla tasolla kuin aiemmin. Liitto tiedottaa selvityksen tuloksista ja jatkaa sitä kautta keskustelua palkoista.  Selvityksen tuloksia yhdessä muiden tutkimustulosten kanssa käytetään hyväksi, kun myöhemmin tänä vuonna päivitetään liiton tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä toimenpideohjelma. Liitto osallistuu myös Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden valmisteluun.

On hienoa, että palkkatasa-arvoon kiinnitetään huomiota monilla työpaikoilla ja palkkoihin liittyviä ongelmia on korjattu. Kaikkialla työelämässä palkkatasa-arvo ei valitettavasti kuitenkaan toteudu. Palkkausta koskevat päätökset tehdään työpaikoilla. Liitto kannustaa työnantajia kiinnittämään huomiota palkkatasa-arvoon ja palkkaamaan johtotehtäviin tasapuolisesti molempien sukupuolten edustajia. Näin voidaan vaikuttaa myös asemaan liittyviin palkkaeroihin.

Liitto on tehnyt ja tekee jatkossakin pitkäjänteistä työtä tasa-arvon eteen. Paljon on vielä tehtävää. Lakimiesliitto on kuitenkin sitoutunut siihen, että tasa-arvo pysyy jatkossakin sen agendalla tärkeänä teemana.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö.

Talouselämän juttu palkkaeroista.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit