Blogit 1.10.2014

Blogi: Oman alan työkokemus opintojen aikana kullanarvoista

”Juristeihin ei taantuma juuri pure”, otsikoi Helsingin Sanomat vuoden 2013 uutisjuttunsa missä kerrottiin taantuman vaikutuksesta suurten asianajotoimistojen toimintaan. Suuret asianajotoimistot ovatkin olleet juuri se työnantajasektori, jonka takia vastavalmistuneille on löytynyt oman alan työtä viime vuosina. Tilanne on kuitenkin heikentymään päin ja tänä sekä viime vuonna tapahtunut opiskelijamäärien lisäys tarkoittaa, että noin viiden vuoden päästä valmistuvilla juristeilla saattaa olla edessään todellinen taistelu hyvän työpaikan löytämiseksi.

Taantuma puri vastavalmistuneisiin

Lakimiesliitto tutki vuonna 2013 valmistuneiden juristien työllistymistä sijoittumistutkimuksessaan. Vastausten perusteella työllistyminen on vaikeutunut huomattavasti verrattuna vuoden takaiseen. Valmistuneista noin 35 % on ollut työttömänä valmistumisen jälkeen. Tämä on noin 10 %-yksikköä suurempi luku edelliseen verrattuna.

Erityisen vaikeaa työllistyminen on ollut niillä, jotka eivät ole opiskeluaikanaan hankkineet oman alan työkokemusta. Opiskelijoiden hankkiman oman alan työkokemuksen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta se ei ole jakautunut tasaisesti. Opiskeluaikaiset työpaikat sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla ja tämä näkyy työkokemuksen määrän eroissa eri yliopistoista valmistuneiden välillä. Helsingin yliopistosta valmistuneilla on keskimäärin yli kaksi vuotta enemmän työkokemusta kuin Lapin yliopistosta valmistuneilla.

 

 

Asianajotoiminta kasvussa

Asianajotoiminta on nykyisin suurin yksittäinen työllistävä toimiala vastavalmistuneille. Yli 50 % yksityisen puolen työpaikoista on asianajosektorilla joko asianajo- tai lakiasiaintoimistoissa. Asianajotoiminnan työllistävyyden kasvu yhdessä julkisen sektorin paikkojen vähenemisen kanssa on ollut merkittävin kehitystrendi nuorten juristien työllistymisessä. Vielä kymmenen vuotta sitten yli puolet vastavalmistuneista työllistyi julkiselle puolelle. Muilla toimialoilla on vuosittaista vaihtelua, mutta suuria muutostrendejä ei ole samalla tavalla havaittavissa.

Miten varmistaa oma työllistyminen

Mitä uuden opiskelijan kannattaa tehdä, että maksimoisi mahdollisuutensa mielenkiintoisen työn löytämiseen valmistumisen jälkeen.

  • Hanki oman alan työkokemusta – oman alan työkokemus on ehdottomasti merkittävin selittävä tekijä nuoren juristin työllistymisessä

  • Ole aktiivinen – laajat verkostot auttavat työllistymisessä.

  • Panosta arvosanoihin – erinomaisilla arvosanoilla voit usein kompensoida puuttuvaa työkokemusta

  • Tee loistavia hakemuksia – Lakimiesliiton CV-coachin avulla voit hioa hakemuksesi ja CV:si huippukuntoon

Muista liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan jo opiskeluaikana – sinulla on parempi turva työttömyyden varalta valmistumisen jälkeen

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit