Blogit 19.9.2016

Oikeustieteen opetuksen ja tutkimuksen rahoitus turvattava

Jore Tilander

Työoikeuden yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen tila nousi voimakkaasti esille keskusteluissa. Tällä hetkellä suomalaisista yliopistoista löytyy ainoastaan yksi puhtaasti työoikeuteen keskittynyt professuuri. Yliopistoihin kohdistuneiden leikkausten ja tiedekuntien tiukan taloudellisen tilanteen johdosta resursseja työoikeuden aseman parantamiseen on niukasti. Entinen työministeri Lauri Ihalainen kysyikin Työ ja oikeus -forumin puheenvuorossaan, pitäisikö olla huolissaan, kun työoikeusprofessorien määrä hiipuu yliopistomaailmassa.

Valtakunnansovittelija Minna Helle puolestaan totesi forumissa, että työoikeudesta on liian vähän tutkimusta ja tieteellistä kirjoittamista. Helteen mielestä olemme työehtosopimusasioissa liikaa vain työtuomioistuimen oikeuskäytännön varassa. Postilakon erääseen kysymykseen oli löytynyt ratkaisu vain Kaarlo Sarkon kirjasta 1970-luvulta.

Pidemmällä tähtäimellä nykykehitys johtaa siihen, että työmarkkinoille tulee yhä vähemmän työlainsäädäntöä syvällisesti opiskelleita ja alan töistä kiinnostuneita juristeja. Tämän seurauksena työoikeudellisen lainvalmistelun, tuomioistuintoiminnan ja asianajotoiminnan taso heikentyy. Se ei lupaa hyvää työmarkkinoiden toimivuuden kannalta.

Työ ja oikeus -forumissa keskusteltiin työoikeuden tilanteesta, mutta oikeustieteellisen yliopistokoulutuksen rahoitus ja kehitys on nostettava keskusteluun myös kokonaisuutena. Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen totesikin Työ ja oikeus -forumin paneelissa, että yliopistopolitiikassa on tapahtunut valtava muutos uuden yliopistolain tultua voimaan ja perinteinen lainoppiin suuntautunut opetustyö on kriisissä.

Lakimiesliitto aikoo jatkossakin keskustella tiiviisti oikeustieteellisten koulutusyksiköiden kanssa opetuksen ja tutkimuksen tilasta ja sen kehityssuunnista. Meidän tehtävämme on tuoda tiedekunnille relevanttia tietoa juristien työmarkkinoista siten, että ne  voivat ylläpitää ja kehittää OTM-tutkinnon työelämärelevanssia. Toinen tärkeä tehtävämme on toimia oikeustieteen tasokkaan ja riittävästi rahoitetun opetuksen ja tutkimuksen asianajajana yliopistojen johdon ja koulutuspoliittisten päättäjien suuntaan. Jos teillä on mielipiteitä ja kehitysehdotuksia tähän työhön, ottakaa yhteyttä. 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit