Blogit 24.10.2016

Oikeus ja kohtuus ja USA:n presidentinvaalit

Jarmo Hyvärinen

Katsotaanpa vähän, mitä maailmalla tapahtuu. Syyriaa ja sen inhimillisyyden katastrofia ei kukaan pysty ohittamaan. Lähi-idässä Isisiä ollaan karkottamassa sen valtaamilta alueilta. Pakolaiskriisi on puheenaiheena ja vaaliteemana lähes kaikkialla. Entä mitä tapahtuu eteläamerikkalaisessa Venezuelassa puhumattakaan monien Afrikan maiden tilanteesta? Talouspakotteet eri muodoissaan puhuttavat poliitikkoja useassa maassa. Ukrainaa eivät varmaankaan vielä ihan kaikki ole unohtaneet, vaikka se kovin kaukaiselta ajatukselta jo tuntuukin. Terrorismi on keskeinen teema kaikissa läntisissä maissa. Näistä puhutaan myös USA:n presidentinvaaleissa. USA:lla on keskeinen rooli maailman kriisien hoitamisessa.

Puhuvatko poliitikot näissä tilanteissa oikeudesta ja kohtuudesta? Eivät. Enemmänkin heillä tuntuu olevan mielessä valtapoliittiset seikat ja oma poliittinen tulevaisuus. Pitäisikö puhua? Mielestäni pitäisi. Jos oikeus ja kohtuus otettaisiin missioksi ja teemaksi kansainvälisissä selkkauksissa, maailma voisi olla parempi paikka elää, ja ehkä voitaisiin joku kriisi tulevaisuudessa myös estää ennalta.

Lakimiesliitto ei ole valinnut strategiseksi missiokseen sattumalta oikeutta ja kohtuutta 

Jo Olaus Petrin tuomarinohjeissa 1530-luvulta todettiin: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan, sen kohtuuden takia, joka laissa on, se hyväksytään”. Jokainen varmaankin yhtyy mielipiteeseen, että suurvaltapolitiikassa ja siihen liittyvien kriisien ratkaisussa Olaus Petrin ohjeita ei kovin pitkälle noudateta. Tuskin ovat niistä kuulleetkaan. Jos noudatettaisiin, lopputulema voisi olla paljon parempi. Nyt ratkaisevat voima ja halu sen käyttöön. Pelottava ajatus.

Siirretäänpä ajatusta lähemmäs arkipäiväämme. Toteutuuko oikeus ja kohtuus yhteiskunnassamme? Meillä on paljon toimintoja, joissa voitaisiin miettiä, mitä oikeus ja kohtuus juuri siinä toiminnossa voisi tarkoittaa. Turha byrokratia ja haluttomuus uusien asioiden toteuttamiseen usein estävät oikeuden ja kohtuuden toteuttamista. Toki usein esteenä on myös resurssi- ja rahoituskysymykset.

Mennään lähemmäs lakimiesten tehtäväkenttää. Toimiiko oikeus ja kohtuus esimerkiksi tuomioistuinlaitoksessa? Varmaankin kaikki toimijat, niin tuomarit, syyttäjät, asianajajat kuin ulosottoviranomaisetkin, pyrkivät toimimaan oikeuden ja kohtuuden toteuttamiseksi. Siitä, onko toiminnassa aina onnistuttu, on monta mielipidettä, ainakin asianosaisilla.

Mitä tarkoittaisi, jos oikeus ja kohtuus ei toteutuisi? Se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että kansalaiset eivät pääsisi asiassaan tuomioistuimeen, tai jos pääsisivät, heillä ei olisi varaa ajaa asiaansa siellä. Tai jos varaa löytyisi ja asiaa ajettaisiin, päätöksen saaminen kestäisi kohtuuttoman pitkään, niin pitkään, että heille olisi jo ehkä syntynyt suurta välillistä vahinkoa tai lopputulemalla ei enää olisi merkitystä. Jos näin kävisi, mitä kansalaiset silloin miettisivät? Ryhtyisivätkö he muihin toimenpiteisiin oikeuden saamiseksi? Ehkä. Riippuu henkilöstä ja intressistä, jota hän ajaa.

Oikeus ja kohtuus Suomessa

Onneksi Suomessa elämme oikeusvaltiossa, joka noudattaa solmimiansa kansainvälisiä sopimuksia ja joka on turvannut kansalaisten oikeudet oikeuden ja kohtuuden saavuttamiseksi, jossa kansalaiset voivat varallisuudesta riippumatta saattaa asiansa tuomioistuimen tutkittavaksi ja päätettäväksi ja jossa kansalainen voi luottaa siihen, että hän saa oikeutta kohtuullisessa ajassa. Jos näin ei olisi, kansainväliset tuomioistuimethan puuttuisivat asiaan ja antaisivat Suomen valtiolle asiasta huomautuksen. Vai kuinka?

Lakimiesliitto on ottaessaan oikeuden ja kohtuuden strategiseksi missiokseen ilmaissut huolensa jo Olaus Petrin ohjeisiinsa ottaman periaatteen toteutumisesta. Se on yksi keskeinen teema myös Lakimiesliiton toiminnassa. Jos lakimiehet eivät ole huolissaan oikeuden ja kohtuuden toteutumisesta, ketkä ovat?

Liiton pitkään ajaman ja nyt toteutumistaan aikaisempaa lähempänä olevan erillisen tuomioistuinhallinnon aikaansaaminen on yksi askel kohti Olaus Petrin viitoittamaa oikeuden ja kohtuuden toteutumista. Toivottavasti turha byrokratia, haluttomuus uusien asioiden toteuttamiseen, poliittiset vaikuttimet tai kuviteltu taloudellisten resurssien pula eivät ole esteenä oikeuden ja kohtuuden toteuttamisen askeleisiin. Lakimiesliitto on osoittanut, että alkuvaiheessa uudistus toisi vähäistä kustannusten kasvua, mutta jo hyvin lyhyessä ajassa maksaisi itsensä takaisin tehostuneena toimintana.

Elän uskossa, että oikeus ja kohtuus toteutuvat Suomessa. Toivossa on hyvä elää, vai kuinka. Toivotaan, että niin käy myös USA:n presidentinvaaleissa.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, varatuomari ja Senior Legal Counsel.

 

Katso aiemmat blogit: http://www.juristiliitto.fi/blogi/ 

-Kun Kollega heittää kapuloita rattaisiin

-Mentorointi kannattaa 

-Oikeustieteen opetuksen ja tutkimuksen rahoitus turvattava jne…

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit