Blogit 6.9.2022

Mitä sinä osaat, koska olet juuri sinä?

Jenni Tuomainen

Kirjoittaja on liiton oikeus- ja koulutuspoliittinen juristi.

jenni.tuomainen@juristiliitto.fi

Jokainen juridiikan ammattilainen on saanut erinomaisen ja laadukkaan korkeakoulututkinnon, joka on antanut juristitehtävissä työskentelyyn tarvittavan, perusvalmiudet antavan ja riittävän substanssiosaamisen. Tämän lisäksi tarvitaan myös muita tietoja ja taitoja, jotka eivät välttämättä kerry oikeustieteellisestä korkeakoulututkinnosta.

Jokainen alamme ammattilainen kerryttää osaamistaan kaikessa mitä tekee, missä on mukana ja mitä havaitsee. On selvää, että yliopisto kehittää organisointi- ja tiimityötaitoja, vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, mutta myös erilaisia viestinnän ja itsensä johtamisen taitoja. Lisäksi oikeustieteellisten opintojen ohella on mahdollista opiskella poikkitieteellisesti esimerkiksi kauppatieteitä.

Toisaalta työpaikkakin tunnistetaan selväksi jatkuvan oppimisen ympäristöksi. Oppiihan siellä käytännön työtaitoja ja kehittyy monipuolisesti ammattilaisena. Myöhemmin uralla tutuksi tulevat puolestaan erilaiset kurssit ja koulutukset, seminaarit ja jatko-opinnot. Monet näistä ovat ottaneet viimeisten vuosien aikana digiloikan: yhä useammat verkkokurssit, webinaarit, työpajat ja muut koulutusmuodot ovat saavutettavissa myös helposti verkon yli sijainnista riippumatta.

On kuitenkin tärkeää huomata ja tunnistaa myös se osaaminen, jonka voi saada epätyypillisiä reittejä pitkin. Harrastukset sekä erilainen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta kehittävät ja ylläpitävät osaamista. Usein nämä tahot järjestävät koulutuksia, joille ulkopuolisilla ei ole edes mahdollisuutta päästä. Esimerkiksi urheilun valmennustoiminnasta saa tärkeitä taitoja muiden kouluttamisesta ja järjestötoimijana oppii kokoustekniikkaa ja hallinnollisia kiemuroita käytännössä. Usein vapaa-ajalla saa myös tärkeitä taitoja muiden motivoinnista ja yhdessä tekemisestä.

Tunnistatko oman osaamisesi?

Jotta nämä opit saa parhaiten hyödynnettyä, niiden tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeää. Mitä sellaisia elämänkokemuksia sinulla on ollut, jotka ovat opettaneet sinulle jotain uutta?

Suosittelen kirjaamaan ylös erilaisia oppimisen ja kehittymisen paikkoja sekä niissä saatuja taitoja. Kun listaat ja jäsennät näitä taitoja, opit huomaamaan kuinka monia erilaisia tietoja ja taitoja omaatkaan. Kannattaa muistaa, että erilaiset elämäntilanteet ja kokemukset luovat perspektiiviä tähän. Pohdintaa kannattaakin harrastaa säännöllisesti!

Oman pohdinnan ohella kannattaa myös jutella ja reflektoida keräämääsi listaa jonkun ulkopuolisen kanssa. Ystäväsi tai esimerkiksi Lakimiesliiton uravalmentaja pystyy auttamaan huomaamaan ja tunnistamaan myös sellaisia piirteitä sinusta, joiden et ole aikaisemmin ajatellutkaan olevan olennaisia osaamisesi kuvailussa. Olemme myös avanneet itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin, joka keskittyy oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Kun pohtii omaa osaamisen kehikkoa, tärkeintä on ymmärtää, ettei toista samanlaista osaamisprofiilia useinkaan löydy. Jokaisen oma osaaminen on peräisin kaikista elämän aikana tehdyistä valinnoista. Lähtökohtaisestihan olemme kiinnostuneita erilaisista asioista, jolloin mielenkiintomme ohjaa myös esimerkiksi opintosuuntauksiamme. Jokaisella osaamisella voi olla tulevaisuuden kannalta merkittävää vaikutusta, joten sen esiintuomista ei myöskään kannata empiä. Olkaamme siis omasta osaamisestamme ylpeitä ja tuokaamme osaamisemme rohkeasti näkyviin!

Blogikirjoitus on osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen järjestämää Osaaminen näkyviin -viikkoa, joka järjestetään 5.–11.9.2022.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit