Blogit 10.10.2016

Mentorointi kannattaa

Lakimiesliitto on tarjonnut mentorointia nyt viiden vuoden ajan ja ohjelmat ovat kasvaneet alun 30:stä osallistujasta nykyiseen 180:een. Mentorointia tarjotaan nykyään sekä oikeustieteen opiskelijoille, että jo valmistuneille juristeille. Mentorointi on nykyään osa liiton ydintoimintaa.

Minulta usein kysytään, että mitä mentoroinnista konkreettisesti hyötyy. Oma listani on seuraava:

Mentorointi kehittää osallistujien itsetuntemusta. Kun osallistuja joutuu perustelemaan omalle mentorointiparilleen mielipiteitään, tavoitteitaan ja omia tehtyjä valintojaan, tulee itsetutkiskelua harrastettua syvällisesti. Se, että tekee suunnitelmistaan tiliä toiselle henkilölle, joka ei ole ystävä tai perheenjäsen, kannustaa pohtimaan järjestelmällisemmin sitä, mitä odottaa opinnoilta, työltä ja osin elämältä laajemminkin.

Mentorointi antaa rohkeutta. Kun mentoroinnin kautta tuntee itseään ja omaa tilannettaan paremmin, on helpompi löytää suunta johon haluaa mennä. Mentorointitapaamisissa ja niiden jälkeen monet uskaltavat konkreettisemmin kohdata omia toiveita ja suunnitelmia.

Mentorointi antaa myös välineitä päästä haluttuun suuntaan. Osallistujien ammatilliset tiedot ja ymmärrys kasvavat ja mentoroinnin kautta voi saada apua moneen konkreettiseen asiaan, kuten työnhakuun, tietyissä työtehtävissä pärjäämiseen tai opintojen suunnitteluun siten, että ne tukevat parhaalla tavalla tavoiteltua uraa. 

Mentorointi antaa myös mentorille. Mentorointi vahvistaa omaa kykyä ajatella töitä ja uraa toisen näkökulmasta ja vahvistaa esimiestaitoja. Usein on sanottu, että paras tapa oppia on opettaa itse. Vaikka mentori ei toimi opettajana, joutuu hän silti pohtimaan syvällisesti aktorin esiin tuomia asioita ja järjestämään ne mielessään loogisiksi kokonaisuuksiksi, mikä edistää hänen oppimistaan.

Voi siis sanoa, että mentorointi muuttaa.

Lue lisää mentoriohjelmista:

http://www.juristiliitto.fi/palvelut-ja-edut/verkostot-ja-mentorointi/

Kirjoittaja työskentelee Lakimiesliitossa oikeuspoliittisena asiamiehenä.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit