Blogit 30.6.2022

Maria Löfgren on huippuosaaja Akavan puheenjohtajaksi

Tuula Linna

Kirjoittaja on liiton puheenjohtaja.

Mihin kuuluu juristi ammattiyhdistyskentällä? No, Lakimiesliittoon tietenkin – mutta oman liittonsa kautta myös keskusjärjestö Akavaan.

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavassa on yli 600 000 jäsentä, jotka ovat ryhmittyneet yhteensä 36 jäsenliittoon osin koulutuksen, osin ammatin mukaan.

Onko Akava kuitenkin jäänyt lakimiesliittolaisille jotenkin etäiseksi?

Jos on, niin asiasta on syytä olla huolissaan. Tosin viime viikkoina moni on ollut kuulolla Akavan suhteen. Istuvan puheenjohtajan Sture Fjäderin ilmoitus ennenaikaisesta vetäytymisestään – ja vetäytymisen taustalla olevan sopimuksen paljastuminen – herätti mediassa kohun.

Kohut ja kuohut eivät kuitenkaan ole asioita, jotka veisivät ammattijärjestötoiminnan eettistä, kulttuurista ja vaikutuksellista toimintaa eteenpäin. On siis aika siirtää katseet tulevaan ja nähdä Akavan marraskuuhun ajoittuva puheenjohtajan vaali tärkeänä valintana myös meidän lakimiesten kannalta.

Jäsenjärjestöjen vaikutusvallan tulee perustua Akavassa läpinäkyvään järjestödemokratiaan. Lakimiesliitto onkin jo avoimesti ryhmittynyt JUKOn toiminnanjohtajan ja liittomme jäsenen, OTK Maria Löfgrenin ehdokkuuden taakse.

Maria Löfgren on esitellyt Akavaa koskevia kehittämistavoitteitaan Lakimiesliiton hallitukselle. Ne ovat sopusoinnussa Lakimiesliiton omien arvojen ja strategian kanssa. Siksi olimme valmiita ilmaisemaan kannatuksemme jo näin varhaisessa vaiheessa.

Painotus nuoriin on tärkeä

Löfgren veisi Akavaa oikeaan suuntaan. Hän puhuu esimerkiksi paljon nuorista, heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Painotus nuoriin on tärkeä: Akavassa on yli satatuhatta opiskelijajäsentä! He ovat yhdessä muiden nuorten kanssa Suomen tulevaisuus. Akavan opiskelijoiden strategian 2021–2024 mukaan keskeiset arvot ovat vastuullisuus, sivistys ja asiantuntijuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Näihin arvoihin on helppo yhtyä.

Korkeakoulutus ei ole nyky-yhteiskunnassa enää elitismiä vaan yksi uravalinta muiden joukossa. Yhtä lailla nuori, joka on valinnut niin sanotun duunariammatin, on yhteiskunnan kivijalan rakentaja. Uskon, että nykyajan nuoret ovat aivan toisella tavoin yhteisöllisiä eri urapolun valinneiden kesken kuin oma ikäpolveni. Urapolut myös syntyvät entistä moninaisemmin ja risteävät keskenään. On tärkeää, että Akavan uusi puheenjohtaja ymmärtää ja puhuu kieltä, joka tavoittaa nuoret.

Akavan yhtenä visiona on se, että ”Suomessa työurat ovat pitkiä ja palkitsevia”. Tätä taustaa vasten jo lukiolaisten ja opiskelijoiden uupuminen tuntuu kovalta. Opintojen jälkeen voimavaroja pitäisi löytyä vielä 45 vuoden mittaiseen työuraan. Akavalla on tärkeä rooli työelämälainsäädännön kehittämisessä.

Mutta yksin ei Akavakaan ole vaikuttamassa. Hyvä esimerkki keskusjärjestöjen yhteistyön välttämättömyydestä on työelämän tasapaino -direktiivin (EU) 2019/1158 kansallisen implementoinnin valmistelu ammattiliitojen yhteisvoimin sekä ammattiliittojen (Akava, SAK, STTK) vaatimukset direktiivin täysimääräisemmästä toteuttamisesta.

Maria Löfgren yhdistää – ei erota

Jokainen keskusjärjestö toivoo olevansa vahva ja vaikutusvaltainen. Myös Akava haluaa olla ”kasvava keskusjärjestö”. Tämä ei kuitenkaan toteudu itsestään, jos nuoret eivät tunne vetovoimaa kuulua jäsenliittoihin. Aito kasvu on tarkoittaa nimenomaan järjestäytymisasteen ja järjestölojaalisuuden kasvua.

Edessä on siis tärkeä ja mielenkiintoinen Akavan puheenjohtajan vaalisyksy. Syksyn aikana kuulemme tarkemmin ehdokkaiden kantoja konkreettisiin kysymyksiin.

Uskallan jo tässä vaiheessa ­Maria Löfgrenin kokemuksen ja uran perusteella ennakoida, että hän ei aseta vastakkain julkista ja yksityistä, nuorta ja varttuneempaa, miestä ja naista, asiantuntijaa ja duunaria, puolueeseen kuuluvaa ja sitoutumatonta vaan rakentaa yhteiskuntaa demokratian, yhdenvertaisuuden ja oikeusvaltion perustalta. Samalla hän on luunkova ammattijärjestöosaaja. Maria Löfgren tuntee ay-kentän ja sen toimijat pitkän kokemuksen perusteella.

Ennen vaalisyksyä vedämme kesän yli henkeä asiassa iloisina siitä, että Maria Löfgren on suostunut lähtemään ehdolle Akavan puheenjohtajaksi.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton puheenjohtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit