Blogit 19.12.2013

Maistraatteja ei tule liittää aluehallintovirastoihin

Kirsi Venäläinen

Selvityshenkilö Matti Korkealehto on ehdottanut maistraattien liittämistä aluehallintovirastoihin aikaisintaan vuoden 2015 alusta. Lakimiesliitto ei tue ehdotusta.

Parempi vaihtoehto olisi niin olisi niin sanottu yhden viraston malli, jolla kuitenkin säilyvät nykyiset alueelliset toimipisteet. Jo aiemmin esillä ollut malli toimisi paremmin kuin maistraattien sulauttaminen aluehallintovirastoihin.

Nykyistä järjestelmää ja sen kehittämistä yhden viraston malliksi puoltavat muun muassa tarve säilyttää toimipisteverkko nykyisessä laajuudessa, maistraattien riippumattomuuden takaaminen suhteessa valvovaan viranomaiseen sekä kansalaisten oikeusturvanäkökohdat. Myös toiminnan yhtenäisyyden ja palvelujen yhdenmukaisuuden takaaminen koko valtakunnan alueella, oikeusvarmuuden ja työn laadun sekä yhteistyön toimivuuden takaaminen muun muassa suhteessa tuomioistuimiin ja asianajajakuntaan ovat perusteluja nykyjärjestelmän puolesta. Lakimiesliitolle on myös tärkeää oikeustieteellisen tutkinnon säilyttäminen kelpoisuusehtona henkikirjoittajan virkaan.

Ohjaavan ja valvovan aluehallintoviranomaistoiminnon yhdistäminen asiantuntijapalvelua tarjoavaan paikallisviranomaiseen on Suomen hallintojärjestelmälle vieras ajatus, sillä sekä valvoja että valvottava toiminto kuuluisivat samaan virastoon.

Kirsi Venäläinen, neuvottelupäällikkö, julkinen sektori, VT
kirsi.venalainen@juristiliitto.fi

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit