Blogit 11.3.2022

Luottamusmiehestä liiton juristiksi

Maria Färkkilä

Kirjoittaja on liiton työ- ja virkasuhdeneuvontajuristi.

maria.farkkila@juristiliitto.fi

Kun sain pian oikeustieteen maisteriksi valmistumiseni jälkeen työpaikan valtiolta, myönnän, etten oikein tiennyt, mikä luottamusmies on ja mitä sellainen tekee. Ensikäsitykseni luottamusmiehen todellisesta toimenkuvasta muodostui, kun työpaikallani käytiin henkilöstövähennyksiin tähtääviä yt-neuvotteluja.

Koko virastolle suunnatuissa yt-infotilaisuuksissa henkilöstön edustajat puhuivat siitä, mitä työnantajan ehdotukset konkreettisesti merkitsisivät työntekijöille ja mitä ehdotuksia he olivat tehneet tuotannollisista ja taloudellisista haasteista selviämiseksi. Tuli olo, että onpa hyvä, että neuvotteluissa oli mukana asiaan perehtyneet henkilöstön edustajat ennen kuin päätöksiä tehdään. Jäi myös tunne, että ymmärsin luottamusmiesten sanoman paremmin kuin työnantajan tiedotteet. 

Henkilöstön oikeuksien varmistaminen johtotähtenä

Kun luottamusmiesvaalit työpaikallani seuraavan kerran lähestyivät, asetuin ehdolle, koska minulle oli syntynyt mielikuva työn tärkeydestä. Tulin ilokseni valituksi ja luottamusmiehen todellinen toimenkuva kokonaisuudessaan alkoi hahmottua; luottamusmies osallistuu organisaatiossaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin; sain toimia sopijana, sovittelijana, työpaikan henkilöstöä koskevien asioiden neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Pääsin henkilöstön edustajana osaksi viraston johtoryhmää ja aitiopaikalle seuraamaan organisaation toimintaa ja päätöksentekoa sekä osallistumaan siihen henkilöstön oikeuksien varmistaminen johtotähtenäni. Onnistuin vaikuttamaan palkkausjärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja organisaatiouudistukseen. Toimin lähes neljä vuotta julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmiehenä valtion virastossa sosiaali- ja terveysalan juridiikan virkatöitteni ohella.

Työnantajan ja työntekijöiden intressejä ei kannata nähdä vastakkaisina

Hoidin runsaasti yksittäisten virkamiesten virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä sekä pulmia ja onnistuin monesti auttamaan heitä. Koin työn palkitsevaksi ja merkitykselliseksi. Lähtökohtani oli, ettei työnantajan ja työntekijöiden intressejä kannata nähdä vastakkaisina ja havaitsin, että työtä sen eteen täytyy tehdä systemaattisesti.

Kun työpaikalla ponnisteltiin hyvässä yhteishengessä yhteistä tavoitetta varten ja molempien osapuolten tarpeet tulivat kuulluiksi, saavutettiin paras tulos koko organisaation kannalta. Lukemattomissa tutkimuksissa on todettu, että tehokkain, sitoutunein ja motivoitunein työntekijä on se, joka kokee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, kokee voivansa vaikuttaa työhönsä ja mieltää sen merkitykselliseksi. On sanomattakin selvää, miten käy, jos työntekijän kokemus on päinvastainen. 

Paljon luottamusmieskoulutusta ja ikioma kummi

Luottamusmiehen täytyy hallita hyvin työoikeus, virka- ja työehtosopimusten säännökset sekä niiden tulkinta. Tässä auttoi merkittävästi juristin koulutus ja työkokemus. Niistä huolimatta olin alkuun aika pyörällä päästäni, kun tietoa piti omaksua kovalla tahdilla, mutta JUKO ry ja oma liitto tarjosivat säännöllisesti laadukasta koulutusta ja neuvottelupäiviä luottamusmiehilleen. Pääsin heti osaksi jukolaisia ja muiden valtion virastojen luottamusmiesten verkostoja ja yhteisöjä.

Kaikkein tärkein tukipilarini oli omasta liitostani Lakimiesliitosta minulle nimetty kummiasiamies, jonka puoleen saatoin koska tahansa kääntyä. Kummiasiamieheni kutsui minut ensitöikseen käymään liiton toimistolle ja tarjosi huoneessaan lohileipiä, tutustuimme ja hän perehtyi virastoni toimintaan. Sen jälkeen oli luontevaa pirauttaa matalalla kynnyksellä, kun kaipasin sparrausapua pienemmässä tai isommassa pulmassa.

Erään puhelun päätteeksi, kun olimme kummiasiamieheni kanssa käyneet läpi kinkkistä pulmatilannetta virastossani, keskustelumme kääntyi juristin monipuoliseen työhön liitossa. Huikkasin silloin, että pidä minut mielessä, jos liitossa aukeaa työmahdollisuuksia. Viisi kuukautta myöhemmin hän soitti ja kysyi, onko tarjous vielä voimassa. Ja siinähän kävi niin onnekkaasti, että aloitin syyskuussa 2021 Lakimiesliiton työmarkkinajuristina. 

Luottamusmiehenä toimiminen oli minulle sekä kokonaan uuden oikeudenalan, ammatillisen osaamisen kehittämisen että uuden uran avaava tilaisuus. 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton juristi.
 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit