Blogit 25.2.2020

Lomarahaleikkaukset poissa neuvottelupöydästä

Jore Tilander

Julkisen sektorin sopimusneuvottelut jatkuvat viikon tauon jälkeen, kun Etelä-Suomen talvilomat on nyt saatu suoritetuiksi. Aikaa on hyvin, sillä sopimukset päättyvät vasta 31.03.2020.

Ainut varma asia tässä vaiheessa neuvotteluita on se, että kolme vuotta kestäneestä julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta on luovuttu per 31.12.2019 ja talkoot tältä osalta ovat lopullisesti ohi. Huhuja toiseenkin suuntaan on liikkeellä, mutta ne voi jättää omaan arvoonsa. Lomarahat on budjetoitu tälle vuodelle täysimääräisinä ja sellaisina ne tulevat pysymään.

Yksityisen puolen neuvottelukierros on ollut tavallistakin pidempi ja sotkuisempi, suurimpana häiritsevänä tekijänä ovat olleet ns. kiky-tunnit. Tähän mennessä saavutetuissa neuvottelutuloksissa näistä on pitkältikin luovuttu, niiden toteutusta on muutettu tai ne on kompensoitu. Tämä suuntaus tullee jatkumaan myös julkisen puolen tulevissa neuvottelutuloksissa.

Kiky-tunnit ovat valitettavan hyvä esimerkki siitä, että työelämää ei kehitetä poukkoilemalla kulloinkin vallassa olevan hallituskoalition mieltymysten mukaan. Jos halutaan kehittää tuottavuutta ja työelämää, tulee työelämän muutosten perustua hyvin harkittuun ja valmisteltuun lainsäädäntöön, joka mieluiten on valmisteltu kolmikannassa eri parttien kanssa yhteistyössä neuvotellen.

Työnantajapuolen pitkän tavoitelistan kommentointi julkisesti ei ole tässä vaiheessa suotavaa, joten pidättäydyn ainoastaan muutamissa Lakimiesliitolle erityisen tärkeissä neuvottelutavoitteissa. Yksi merkittävä asia, joka varmasti on pöydällä, on uudistetun ja voimaantulleen Työaikalain muutosten implementointi Valtion VESsin ja TA-sopimuksen kanssa.

Muita tärkeimpiä neuvottelutavoitteitamme ovat työasioissa tapahtuvan matkustamisen korvaamisen avaaminen sekä paikkariippumatonta työntekoa koskevat kirjaukset. Työajaksi tulee lukea työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ fyysisesti tehdään.

Tavoitteenamme neuvottelupöydässä on ostovoimaa parantavat palkankorotukset sekä yleiskorotuspainotteinen palkankorotusten kokonaisuus. Yleiseksi linjaksi on muodostumassa kustannusvaikutukseltaan 3,3 %:n korotukset kahden vuoden sopimuskaudelle ja tämä on hyvä tavoite myös valtiosektorin neuvotteluiden alarajaksi.

Valtiosektorin neuvotteluiden ollessa vasta käytännössä käynnistyneet, on aivan liian aikaista ottaa kantaa palkankorotusten suuruuteen tai kiky-tunteihin. Päinvastoin näistä keskusteleminen on suosiolla siirretty myöhempään vaiheeseen neuvotteluita, ja tällä hetkellä osapuolet keskittyvät tekstikysymyksiin sekä toistensa tavoitteiden läpikäyntiin.

Lohduttautua voi sillä, että lopulta aina kaikki järjestyy ja jossain vaiheessa saavutetaan sopimus sekä työrauha palaa – pois lukien Osuusliike Elannon hevosmiehet, jotka menivät lakkoon 1930-luvun alussa ja lakko jatkuu edelleen. Elanto nimittäin hylkäsi hevosmiehensä ja otti tilalle tuon aikakauden mustat joutsenet – kuorma-autot.

#Lakimiesliitto #oikeusjakohtuus #neuvotellen #sopien

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit