Blogit 26.5.2017

Kysely sateenkaariasiakkaiden testamenteista ja perintöjärjestelyistä avautunut – suomalaisten lakimiesten panosta tarvitaan!

Lakimiehet joutuvat hakemaan tietoa lainmuutoksista, uusista sosiaalisista suhteista sekä perhemuodoista erittäin kiireisissä tilanteissa. Työtä joutuu usein tekemään melko yksin; neuvoa voi kysyä kollegoilta, etsiä kirjallisuudesta tai internetistä. Etenkin sateenkaari-ihmisten oikeudellinen ja yhteiskunnallinen asema on kuitenkin muuttunut viime vuosina niin huimasti, ettei kirjallisuutta tai kokeneita neuvoja läheskään aina ole saatavilla, ainakaan helposti tai nopeasti. Perintö- ja testamenttiasioihin liittyvien tilanteiden kohdalla voi olla mietityttäviä hetkiä jopa niillä isojen kaupunkien lakimiehillä, jotka ovat  nimenomaisesti perehtyneet queer-ihmisten kysymyksiin.

Perintö- ja testamenttiasioiden järjestelemisessä haastavuutta lisää se, että lakimiehet joutuvat ennakoimaan paitsi uusien lakimuutosten vaikutuksia myös muiden tekijöiden – kuten arvaamattomien poliittisten päätösten – pitkäaikaisia vaikutuksia asiakkaidensa ratkaisuihin. Kukaan ei esimerkiksi varmuudella tiedä, miten viimeaikaiset, etenkin 1.1.2017 voimaan astuneet perintöverotuksen muutokset tulevat vaikuttamaan erityisesti sateenkaarevien ja muiden epätavanomaisissa suhteissa ja perheissä elävien ihmisten elämään.

Näistä syistä avasimme verkossa lakimiehille suunnatun kyselytutkimuksen. Selvitämme siinä ensimmäisen kerran sitä, millaisia kokemuksia ja kysymyksiä suomalaisilla lakimiehillä on sateenkaariväen perintö- ja testamenttiasioista. Mitä useampi lakimies kyselyyn osallistuu, sitä tärkeämpää uutta tietoa saadaan sateenkaariväen ja lakimiesten kohtaamisista, ja lakimiesten koulutustarpeista. Sivukysymyksenä saamme lainsäätäjälle lisätietoa siitä, mitä tarkennuksia perintö- ja perintöverolainsäädäntöön Suomessa voisi tai tulisi tehdä ihmisten yhdenvertaisen aseman turvaamiseksi.

Kysely toteutetaan kahden eri Suomen Akatemian tutkimusprojektin rahoituksella touko- ja kesäkuussa 2017. Kyselyn toteuttavat allekirjoittanut sekä YTM Anna Heinonen Helsingin yliopistossa, yhteistyössä ruotsalaisen Itämerisäätiön ja tukholmalaisen Södertörnin yliopiston tutkimusryhmän kanssa. Se tehdään samaan aikaan myös englanninkielisenä eri maiden lakimiehille. Näin saadaan kontrastoivaa kansainvälistä aineistoa, joiden kautta voidaan paremmin hahmottaa suomalaisten lakimiesten kokemuksia ja näkemyksiä.

Kyselyyn vastaaminen vie 5-15 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään äärimmäistä tietosuojaa ja anonymiteettiä noudattaen.

Vastaukset erilaisissa tehtävissä toimivilta lakimiehiltä eri puolilta Suomea ovat äärimmäisen tärkeitä. Niiden kautta saamme uutta tutkimustietoa lakimiesten kokemuksista. Tämä voi hyödyttää yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Vastaavaa tutkimusta ei ole ennen toteutettu tässä laajuudessa missään muualla maailmassa – suomalaisen lakimieskunnan on nyt mahdollista profiloitua yhteiskunnallisen tasa-arvon tutkimuksessa kansainväliseksi kärkijoukoksi. Samalla tietenkin toivomme, että mahdollisimman moni lakimies inspiroituisi pohtimaan syvemmin myös omaa kantaansa sateenkaariväen perintö- ja testamenttikysymyksiin ja jatkamaan keskustelua.

Tästä avautuu linkki kysymyksiin: http://survey.sogosurvey.com/survey.aspx?k=RQsYSRVPsRsPsPsP&lang=0&data=

Kirjoittaja on perintö- ja testamenttiasioihin sekä sukulaisuuden muutoksiin perehtynyt akatemiatutkija ja dosentti Helsingin yliopistosta.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit