Blogit 28.11.2016

Ketjutettujen määräaikaisten työsopimusten sallittavuus

Kysymys ketjutetuista työsuhteista tuli eteeni lukiessani Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Oikeustieto-tiedotuslehteä 2/2016, jossa Arto Mustonen kommentoi korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä 2015:64 ja 65.  Niissä oli arvioitavana se, onko kaupungilla ja kuntayhtymällä ollut työsopimuslaissa tarkoitettua perusteltua syytä solmia työsopimuksia määräaikaisina. Molemmissa tapauksissa korkein oikeus päätyi työvoimatarpeen pysyvyyden takia sille kannalle, että sopimusten ketjutus muodosti toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Asioissa sovellettiin työsopimuslakia. Vaikka tapaukset koskevat kunnalla ja kuntayhtymällä ollutta perusteltua syytä solmia ketjutettuja työsopimuksia, on myös valtion virkamieslaissa pykäliä, jotka antavat aiheen miettiä sitä, ovatko esimerkiksi hovioikeuksissa käytetyt viskaalien ketjutetut määräaikaiset virkasuhteet sallittuja.

Korkein oikeus katsoi kuntaa ja kuntayhtymää koskevissa ennakkoratkaisuissaan, että pelkästään se, että määräaikaisen työsopimuksen perusteena on ollut vakituisen työntekijän sijaisuus ei ole este pitää työn tarvetta pysyvänä. Lisäksi työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta tulee kiinnittää huomiota määräaikaisten sopimusten lukumäärään ja yhteenlaskettuun kestoon taikka niistä muodostuvaan kokonaisuuteen.

Nämä seikat johtavat nähdäkseni siihen, että kun hovioikeuksissa on paljon useita vuosia määräaikaisena viskaalin virkaa hoitaneita esittelijöitä tulee heidän virkasuhteensa vakinaistaa perustamalla niin monta uutta viskaalin tai esittelijän virkaa kun määräaikaisia viskaajeja on jatkuvasti hovioikeudessa. Sama pätee myös tuomarinvirkojen osalta – niitäkin hoidetaan määräaikaisina hovioikeudenneuvoksina. Toivoisin, että nämä asiat otetaan esiin ennen kuin asiat menevät siihen malliin, että niitä ruvetaan ratkomaan oikeudessa.

 

Kirjoittaja on hovioikeudenneuvos, Suomen Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. kari-matti.kauppila@oikeus.fi

 

Lue aiemmat blogit:

Glöms aspekten av arbetsskydd och hälsa bort vid eftersträvan att uppnå effektivitetet och produktivitetet?

Reilun pelin paikka

Viha voitti Yhdysvaltain vaaleissa, entä Suomessa?

Sateenkaariperheiden lapset usein keskenään eriarvoisessa perimystilanteessa

 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit