Blogit 24.5.2022

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä, osa 2

Marika Valjakka

Johtava kihlakunnanvouti

Kerroin pari viikkoa sitten liiton blogissa Lakimiesliiton nimen ympärillä käytävästä keskustelusta ja siitä, että Nuoret Juristit ry on tehnyt valtuuskunnalle aloitteen liiton nimen muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Aloite oli liiton valtuuskunnan asialistalla toukokuun kokouksessa.

Nyt tuo kokous on käyty (23.5.) ja seuraavista askelmerkeistä on sovittu.

Valtuuskunta keskusteli aiheesta vilkkaasti. Keskustelun jälkeen aloitteen sanamuoto tarkentui: Hallitus velvoitettiin selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syyskokouksen 2022 päätettäväksi.

Valtuuskunta äänesti tästä hallitukselle annetusta toimeksiannosta. Sitä kannatti 27 valtuuskunnan jäsentä ja vastusti 12. Valtuuskunnassa käyty nimikeskustelu oli rakentavaa ja ratkaisuhakuista.

Seuraavaksi hallitus tekee työtä tämän toimeksiannon mukaisesti. Valtuuskunta käsittelee hallituksen valmistelemia vaihtoehtoja syyskokouksessaan marraskuussa. Liiton nimen muuttaminen tarkoittaisi sääntömuutosta ja siksi se vaatii toteutuakseen ¾ valtuuskunnassa annettavista äänistä.

Liiton nimen on yhdistettävä koko jäsenistöä

Liiton nimen muuttaminen ei toki missään tilanteessa tarkoita laajalti käytössä olevan lakimies-nimikkeen vastustamista. Päinvastoin! Liitossa vaadimme joka tapauksessa entistä parempaa suojaa sekä lakimies- että juristinimikkeiden käytölle.

Liiton nimen on yhdistettävä koko jäsenistöä eri ammatti- ja tehtävänimikkeistä riippumatta. Yhteisen yhteisömme nimeen liittyy paljon tunteita. Ymmärrän täydellisesti sen merkityksen jäsenillemme. Samalla olen vakuuttunut, että löydämme ratkaisun, jonka alla on hyvä toteuttaa yhteistä tehtäväämme: Rakennamme parempaa työelämää ja oikeudenmukaista Suomea.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit