Blogit 10.3.2021

Juristi ei ole kone – mutta taustakoneistosta on apua

Marika Valjakka

Kiitos luottamuksesta, pyrin olemaan sen arvoinen, tavataan sanoa puheissa. Luottamuksesta kiitin minäkin viime marraskuussa Lakimiesliiton valtuuskunnan syyskokouksessa henkilövalintojen jälkeen. Vahvana tuntui myös vastuu: luottamus ansaitaan teoilla.

Nyt edelleen lähtötelineissä, omat saappaat jalassa ja valmiina työhön pohdin erityisesti hallituksen tehtäviä ja vieläkin enemmän omaa rooliani puheenjohtajana.

Lähtökohdat ovat hyvät. Lakimiesliiton jäsenmäärä on kasvu-uralla. Jäsenmäärämme oli vuodenvaiheessa 200 suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu on itse asiassa reippainta kymmeneen vuoteen!

Liiton tarkoituksena on lakimieskunnan ammatillisena keskusjärjestönä valvoa lakimiesten yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja sekä edistää muitakin ammattikunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää lakimiesten järjestäytymistä, toimii meidän kaikkien työmarkkinajärjestönä, tukee jäsenten toimintaa sekä vaikuttaa oikeuspolitiikkaan ja lakimieskoulutukseen.

Hallituksen tehtävänä on valmistella valtuuskunnan kokoukset ja panna toimeen sen päätökset sekä muutoinkin edistää liiton tavoitteiden toteuttamista. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä, huolehtii sen sujuvuudesta ja pitää silmällä yhdistyksen toiminnan kokonaiskuvaa ja kehityssuuntaa.

Valtuuskunnan vahvistaman strategian – jonka valmisteluun liiton jäsenet osallistuivat laajalti –toimeenpano on luonnollisesti hallituksen keskeinen tehtävä. Poppamiehiä emme ole kukaan tässäkään ja strategian vieminen käytäntöön ei käy hetkessä. Strategia ohjaa toimintaa pitkällä aikavälillä ja pienemmistä palasista rakentaen saavutamme päämäärää – rakennamme maailman toimivinta oikeusvaltiota, ratkomme jäsenryhmiemme haasteita ja turvaamme tasapainoisen työelämän jokaiselle juristille.

Liiton koneisto on olemassa jäsentä varten. Läheinen yhteistyö liiton jäsenyhdistysten kanssa antaa jäsenille useita kanavia saada ideat ja ehdotukset läpi liiton toiminnassa. Liiton parikymmenhenkinen toimisto pyörittää toimintaa ja valmistelee asioita. Kaikki koneiston osat on valjastettu työhön jäsenten eduksi ja pelaamaan entistä paremmin yhteen. Tässä tarkoituksessa myös liiton sisäiset suhteet ovat tiivistyneet: hallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Organisaatio on viritetty sen tärkeintä – jäsentä – varten. Ammattikunnan tehtäväkenttä on laaja ja monimuotoinen. Toimimme julkisella sektorilla, yksityisellä sektorilla, yrittäjinä – ja opiskelemme.

Vaikka toimimme erilaisissa tehtävissä eri sektoreilla, teemme kaikki merkityksellistä työtä: toteutamme oikeudenmukaisuutta. Erilaisista tehtävistä ja tarpeista huolimatta yhdessä toimiminen ja saavutukset eri sektoreilla satavat yhteiseen laariimme, toisille välittömästi ja toisille välillisesti. Lopulta saavutukset hyödyttävät kuitenkin meistä jokaista. Erilaisista taustoista huolimatta myös huoli opiskelijoista, työttömistä ja työssä jaksamisesta on yhteinen. Lakimiesliittona pidämme hyvää huolta jokaisesta jäsenestämme.

***

Olen palveluksessanne ja haluan olla luottamuksenne arvoinen.

Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa – me vain luotamme tai emme. Luottamukseen vaikuttaa muun ohella toiminnan avoimuus. Se on toiminnan läpinäkyvyyttä ja avointa yhteistyötä. Luottamus rakentuu myös yhteenkuuluvuuden tunteen varaan. Koulutuksemme ja lakimiesidentiteettimme luovat perustan yhteiselle arvomaailmallemme. On tärkeää, että jokainen lakimies tuntee liiton omakseen.

Strategian mukaisesti haluamme tarjota erilaisille ihmisille osuvampaa edunvalvontaa ja palveluja ja siksi kehitämme tutkimustoimintaamme päätöksenteon tueksi.

Juristi ei ole kone. Jaksamisellamme on rajat. Jokainen juristi ansaitseekin tuekseen yhteisen koneistomme tehokkaan tuen. Rohkealla keskustelulla ja teoilla nostamme jäsentemme hyvinvointia lisäävät teemat toimintamme ytimeen jaksamisen ja tasa-arvon edistämiseksi. On koko yhteiskunnan etu, että oikeudenmukaisen Suomen rakentajilla on parhaat eväät työssä onnistumiseen.

Parhaita neuvoja työurani aikana on ollut, että päätöksenteossa on hyvä käyttää järkeään. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Vaikuttamalla asioita saadaan haluttuun suuntaan. Vaikutetaan yhdessä osallistumalla: valtuuskunnan vaali järjestetään taas syksyllä 2021.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit