Blogit 3.7.2020

Jokainen meistä on lepohetkensä ansainnut

Antero Rytkölä

Jokaisella on kesän viettoon aivan omat tapansa, ja niiden ääripäät ovat toisistaan hyvin kaukana. Jollekin loma tarkoittaa täydellistä tekemättömyyttä ja tapahtumattomuutta – toinen taas viettää todellisen aktiivikesän suorittamisen runsaudessa. Median jakamat lomavinkit antavat kuvan monenlaisen tekemisen pakosta, mutta lomailuun ei ole vain yhtä mallia. Vapaa-ajan viettotavat ovat yksilöllisiä.

Monelle meistä tulee tarve laittaa kaikki mahdollinen kuntoon ennen loman alkua. Maailma ei ole kuitenkaan tullut koskaan valmiiksi – eikä se tule nytkään. Todellisen rentoutumisen kannalta on tärkeää oppia hyväksymään epätäydellisyys.

Epätäydellisyys kuvaa myös tunnelmia, joilla katson oikeusvaltiotamme ja oikeusjärjestelmämme tilaa. On kuitenkin heti sanottava, että maailman ja jopa Euroopan mittakaavassa tarkasteltuna huolemme ovat kuitenkin suhteellisen pienet. Toisaalta tavoittelemalla aina parempaa eivät huoletkaan ehdi kasvaa hallitsemattomiksi.

Lakimiesliitto on esittänyt tälle vaalikaudelle oikeuselämän kehittämistä mm. small claims -menettelyn käyttöönottamisen, maalittamisen rangaistavuuden, oikeudenhoidon voimavarojen lisäämisen ja oikeusturvavakuutusten parantamisen osalta. Toistaiseksi eteneminen näissä ja muissa uudistuksissa on ollut valitettavasti kovin vähäistä tai sitä ei ole ollut lainkaan.

Jos turvaamme entistä paremmin tavallisten ihmisten asioiden oikeuskäsittelyn kustannuksiltaan ja kestoltaan kohtuullisella menettelyllä ja ajanmukaisella vakuutuksella, etenemme hyvän matkaa sillä tiellä, että oikeus kuuluu kaikille.

Myös oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaaminen maalittamisen torjunnalla ja resurssien riittävyydellä ovat viisaita investointeja tulevaisuuteen. Sitä on myös auskultointipaikkojen nostaminen riittävälle tasolle Lakimiesliiton esittämällä tavalla.

Eteneminen näissä hankkeissa parantaa jokaisen lakimiehen työedellytyksiä. Siten se on kaikkien juristien edunvalvontaa parhaimmillaan!

Ensi syksynä elämme entistä korostuneemmin ajassa, jossa yhteiskunnan voimavarat ovat tarpeisiin nähden hyvin vähissä. Toisaalta edellä todettuja uudistuksia voi toteuttaa kustannusneutraalisti, jopa euroissa säästäen.

Riittävällä vapaa-ajalla alitajunta työskentelee ja tuottaa uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Tälle pitää antaa lomalla riittävästi aikaa ja tilaa. Työn murheita ei kannata pitää lomaillessa mielessä. Asiat hoituvat kyllä ajallaan!

Toivotan kaikille mitä mainiointa kesää sekä rentouttavaa ja virkistävää vapaa-aikaa! Kesän lopulla palaamme sorvin ääreen.

 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit