Blogit 22.2.2021

Investoi Oikkariin: Vastuuta, monipuolisuutta ja asiakastapaamisia – oikkarin työtehtävät pienissä asianajotoimistoissa

#InvestoiOikkariin

Opintojen alkuvaiheessa työtehtävät voivat pyöriä enemmän toimiston hallinnon ympärillä ja selvitystöissä. Alkuvaiheen opiskelijana on opettavaista päästä työssään näkemään erilaisia asiakirjoja, jolloin asiakirjapohjien laatiminen itse myöhemmin helpottuu. Esimerkiksi perhe- ja jäämistöoikeudelliset toimeksiannot sisältävät paljon sellaisia toimia, joihin opiskelija voi osallistua. Sanna Svahn Asianajotoimisto Svahnista kertoo, että tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi perunkirjoitusten laatiminen, kirjelmien ja pöytäkirjojen laatiminen sekä oikeudenkäyntiasiakirjojen pohjustaminen.  

Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamosta kertoo, että heillä opiskelijat pääsevät jo alkuvaiheesta lähtien mukaan seuraamaan istuntoja varsinkin niissä toimeksiannoissa, joissa opiskelija on itse ollut kiinteästi mukana prosessissa. 

“Työsuhteen ollessa pidempi kuin pelkkä kesätyö, oikkari pääsee usein näkemään koko prosessin kaaren rikos- ja perintöasioissa, jolloin ymmärrys prosessin kulusta konkretisoituu. Siksi palkkaammekin usein harjoittelijan vähintään 10 kuukaudeksi”, Pulkamo kertoo. 

Harjoittelijoiden mukaan ottamista asiakastapaamisiin oppimaan pitää hyvänä tapana myös Jukka Salo Asianajotoimisto Salo & Salosta. Kun harjoittelijat otetaan mukaan kokouksiin kirjaamaan, oppii harjoittelija hyvin poimimaan tärkeimmät havainnot. Myöhemmin tehtäviä voidaan muuttaa haasteellisemmaksi, kun oikeudellinen osaaminen kasvaa. Opintojen keskivaiheessa olevaa oikkaria voidaan ottaa mukaan esimerkiksi kartuttamaan esitutkinta-aineistoa, laatimaan kirjelmiä sekä perunkirjoituksia.  

Loppuvaiheen opiskelijan tehtävät alkavat usein muistuttaa vastavalmistuneen juristin tehtäviä, varsinkin jos työsuhde on jo kestänyt pidempään. Pienissä toimistoissa voidaan usein myös ottaa huomioon opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Salo toteaa, että opintojen loppuvaiheessa vastuuta saa enemmän ja parhaimmillaan jälki on niin hyvää, ettei siitä löydä mitään korjattavaa.  

“Yksi aiempi harjoittelijamme on esimerkiksi päässyt käräjäoikeudessa tuomarin luvalla esittämään loppupuheenvuoron tai todisteita avustajan luvalla tai valvonnassa”, Salo muistelee opiskelijoille mahdollistuneita oppimistilaisuuksia.  

Toisaalta haastatteluissa painottuu myös se, että harjoittelijan toivotaan olevan avoin myös muille kuin puhtaasti juridisille työtehtäville. Pienessä asianajotoimistossa harjoittelijat osallistuvat toimiston arjen pyörittämiseen siinä missä juristitkin.  

“Pienessä tai keskikokoisessa toimistossa ei tule olla nirso millekään työtehtävälle: myös esimerkiksi arkistointi ja asiakirjojen toimittaminen eri viranomaisille ovat tärkeitä töitä, joita ilman toimiston arki ei pyörisi”, Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Temposta muistuttaa. 

Investoi Oikkariin -blogisarja koostuu neljästä blogijulkaisusta, jotka lisäävät oikkareiden tietoisuutta maakuntien piilotyöpaikoista ja muistuttavat, että opiskelijoille löytyy töitä myös isojen toimistojen harjoitteluohjelmien ulkopuolelta. Sarjassa neljä asianajajaa kertoo näkemyksistään oikkareiden palkkaamisesta. Blogisarja nostaa esiin sekä odotuksia, joita pienyrittäjillä on oikkariharjoittelijalle että hyötyjä, joita oikkarin palkkaamisesta on pienyrittäjälle.

Kirjoittajat ovat Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala.

Lue #InvestoiOikkariin blogisarjan aiemmat osat 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit