Blogit 19.2.2021

Investoi Oikkariin: Kyky kuunnella ja rohkeus kysyä – Oikkarin salaiset aseet asianajotoimistoissa

#InvestoiOikkariin

Pienemmässä asianajotoimistossa opiskelija voi päästä juridisten tehtävien kimppuun keskimääräistä varhaisemmassa vaiheessa opintoja, kun kiinteitä harjoitteluohjelmia ei ole. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juridista osaamista pitäisi olla kerrytettynä roimasti etukäteen.  

“Meille tullaan oppimaan, joten emme edellytä täydellistä osaamista”, korostaa asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamosta. “Emme katso suoritettuja kursseja tai odota harjoittelijalta juridista erityisosaamista – peruskäsitys juridisesta toimintaympäristöstä riittää!” 

Myös asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Temposta arvostaa, jos opiskelijalla on peruskäsitys juridisesta toimintaympäristöstä sekä aiempaa työkokemusta. Aiemmalla työkokemuksella ei kuitenkaan tarkoiteta vain oman alan työtä, jota varsinkin opintojen alkuvaiheessa voi olla haastavaa saada. Räihä-Mäntyharju nostaa esiin arvokkaina esimerkkeinä työkokemuksesta lastenhoidon, työn ravintola-alalla tai vaikkapa vapaaehtoistyön. 

“Tiedostamme, että opiskelijan päätyö on opiskelu, joten työkokemus ei ole ainoa asia, jolle annamme rekrytoinneissa painoarvoa. Hyvistä arvosanoista on toki hyötyä, mutta ne eivät ole määrittävä kriteeri. Haastattelu on rekrytoinnissa tärkeässä roolissa.” 

Pienille toimistoille yhteistä on, että asiakkaat ovat usein yksityisiä ihmisiä. Koska käsiteltävät asiat voivat olla asiakkaalle merkityksellisiä vaikuttaen koko elämään, vaaditaan asianajajalta ja toimiston henkilökunnalta tiettyä arvokasta asiakaspalveluotetta. Myös haastattelemamme asianajajat kertoivat pitävänsä oikkarin asiakaspalvelutaitoja tärkeänä. 

“Harjoittelijamme kohtaavat työssään erilaisia asiakkaita ja heidän mahdollisesti vaikeita elämäntilanteitaan, joten monipuolisesta kokemuksesta on hyötyä”, Räihä-Mäntyharju kertoo.  

Välillä asiakaspalvelutaidot ovat voineet hioutua yllättävissäkin paikoissa. 

”Mielestäni on iso plussa, jos oikkari on aikaisemmin ollut esimerkiksi Lapin safarifirmoilla oppaana. Heiltä löytyy kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaspalveluasennetta”, Pulkamo tuumii. 

Oikkariharjoittelijalta vaadittavista taidoista yksi nousee ylitse muiden. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi yhtenä tärkeänä taitona pidetään hyviä kirjallisia taitoja, sillä pienemmissä toimistoissa harjoittelijat voivat päästä itse laatimaan esimerkiksi asiakirjoja. Monet toimistot painottavat hyvien tietoteknisten taitojen tärkeyttä opiskelijan tärkeänä valttikorttina.  

Asianajaja Jukka Salo Asianajotoimisto Salo & Salosta kertoo, että hyviä tiedonhakutaitoja arvostetaan yhä enemmän suoran nippelitiedon osaamisen sijaan.  

“Olen kehottanut usein oikkareita lukemaan enemmän korkeimman oikeuden ratkaisuja, sillä niiden kautta oppii ymmärtämään juridisia ongelmia ja muistaa joskus lukeneensa asiasta”, Salo toteaa. 

Haastatteluissa toistuu asianajajien toive harjoittelijoiden ennakkoluulottomasta asenteesta ja oma-aloitteisesta otteesta tiedonhakuun.  

“Kannustan harjoittelijoita etsimään tietoa sieltä, mistä muut eivät ymmärrä heti etsiä”, Pulkamo toteaa kysyttäessä, millaisia piirteitä hän arvostaa harjoittelijassa. 

Harjoittelijalta myös odotetaan kykyä kuunnella ja toisaalta rohkeutta kysyä. Perehdytysprosessissa ei ole mahdollista kertoa kaikkea, joten jatkuva työssäoppiminen on tärkeää. Jos harjoittelija ei uskalla kysyä vaikean tilanteen tullen apua, voi siitä seurata lisää haasteita myöhemmin työssä. Pienessä asianajotoimistossa tehtäväkentän laajuus voi vaihdella paljon ja lyhyellä varoitusajalla. 

“Odotamme oikkarilta valmiutta osallistua kaikkiin niihin töihin, joita asianajotoimistossa tehdään.  Kaikki tehtävät toimistossa ovat tärkeitä ja arvostamme jokaisen työpanosta,” Räihä-Mäntyharju muistuttaa.  

Investoi Oikkariin -blogisarja koostuu neljästä blogijulkaisusta, jotka lisäävät oikkareiden tietoisuutta maakuntien piilotyöpaikoista ja muistuttavat, että opiskelijoille löytyy töitä myös isojen toimistojen harjoitteluohjelmien ulkopuolelta. Sarjassa neljä asianajajaa kertoo näkemyksistään oikkareiden palkkaamisesta. Blogisarja nostaa esiin sekä odotuksia, joita pienyrittäjillä on oikkariharjoittelijalle että hyötyjä, joita oikkarin palkkaamisesta on pienyrittäjälle.

Kirjoittajat ovat Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala.

 

Lue #InvestoiOikkariin blogisarjan aiemmat osat

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit