Blogit 10.12.2019

Hallitus vaihtui – oikeus kuuluu kaikille

Jore Tilander

Lakimiesliitto onnittelee Suomen uutta pääministeriä Sanna Marinia ja koko vastanimitettyä hallitusta.

Uuden pääministerin johtamalla valtioneuvostolla ei ole edessään kuherruskuukautta, vaan monet akuutit haasteet odottavat ratkaisuaan.

Hallitus käytännössä jatkaa viime keväänä vahvistetun hallitusohjelman toimeenpanoa. Lakimiesliitto on monin osin erittäin tyytyväinen hallitusohjelman kirjauksiin – huomioidaanhan niissä kaikki Lakimiesliiton viime keväänä esiin nostamat keskeiset tavoitteet:

1. Oikeudenhoitoon on saatava lisää euroja
2. Maksuttoman oikeusavun piiriä on laajennettava
3. Oikeusturvavakuutusten on tarjottava aitoa turvaa
4. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä on kehitettävä
(www.oikeuskuuluukaikille.fi)

Tavoitteemme eivät ole yksin oikeuspoliittisia, vaan puolustamme myös oikeustieteellisen koulutuksen resursseja ja vaadimme parempaa työelämää. Näiden tavoitteiden osalta olemme edellyttäneet muun muassa:

1. Lisää euroja oikeustieteelliseen koulutukseen
2. Perhevapaauudistuksen toteuttamista

Kuluvan vuoden aikana olemme vaatineet yhteiskunnallisilta päättäjiltä myös maalittamisen torjuntaa lainsäädännöllisin keinoin. Tälle tavoitteelle olemme saaneet arvokasta vastakaikua muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta.

Hallitusohjelmakirjaukset eivät yksin riitä. Vaaditaan tekoja. Lakimiesliitto aikoo jatkossakin tehdä tiivistä vaikuttamistyötä poliittisten päätöksentekijöiden suuntaan.

Lakimiesliitto perustettiin 75 vuotta sitten. Kuluvana juhlavuonna olemme muistuttaneet oikeuden kuulumisesta kaikille. Kampanjamme onkin saanut laajaa näkyvyyttä.

Terveisemme pääministeri Sanna Marinin hallitukselle on sama kuin kampanjamme teema: Oikeus kuuluu kaikille.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit