Blogit 22.4.2022

Etätyö sujuu, mutta kuormittaa

Jaana Meklin

Kirjoittaja on liiton työelämäasioista vastaava johtaja.

jaana.meklin@juristiliitto.fi

Kaksi vuotta sitten koimme mullistuksen työn tekemisen tavoissa, kun melkein kaikki asiantuntijatyötä tekevät siirtyivät toimistoilta kotiin. Moni oli tehnyt etätyötä ennenkin, mutta harva siinä mittaluokassa, mihin korona meidät ajoi.

Lakimiesliitto toteutti jo ensimmäisenä koronakeväänä jäsenilleen kyselyn koronan aiheuttamista muutoksista työn tekemisessä. Juristin työ sopii pääosin hyvin etäyhteyksien kautta tehtäväksi, mutta kysely osoitti, että tilanne vaati venymistä ja uuden opettelua kaikilla työpaikoilla. Samalla työelämän näkymät olivat äkkiä muuttuneet aiempaa epävarmemmiksi.

Lakimiesliiton uusimmassa palkkatutkimuksessa kysymykseen etätyön sujumisesta palattiin uudelleen. Tutkimus osoitti selvästi, että etätyö on nyt pääsääntöinen työn tekemisen tapa ja suurin osa vastaajista oli tyytyväinen etätyön sujumiseen. Tältä osin tilanne siis vaikuttaa hyvältä.

Kun tarkastellaan tarkemmin kuormitukseen, palautumiseen ja työmääriin liittyviä vastauksia, voidaan kuitenkin havaita, että tyytyväisyydestä huolimatta monen jaksaminen on koetuksella. Etätyön pitkittyessä myös negatiiviset vaikutukset ovat alkaneet näkyä.

Kuormitus on lisääntynyt

Jatkuvasti liian kuormittuneiden osuus on lisääntynyt aiemmista vuosista. Lisäksi palautuminen työpäivän jälkeen on entistä vaikeampaa. Työstressin tai työuupumuksen oireiden tuntemukset ovat myös lisääntyneet. Nämä kaikki ovat huolestuttavia merkkejä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että työn kuormitukseen vaikuttavista syistä selkeästi suurin tekijä on liiallinen työmäärä. Tutkimuksen mukaan työmäärä näyttääkin lisääntyneen huolestuttavan paljon erityisesti alempien johtajien ja päälliköiden tasolla.

Jatkuvasti liian suuri työmäärä oli lisääntynyt eniten päällikkötasolla, jossa 32,8 % vastasi, että työmäärä on jatkuvasti liian suuri. Edellisessä tutkimuksessa määrä oli 23 %. Alemmissa johtajissa työmäärä oli jatkuvasti liian suuri 28 prosentilla vastaajista. Vuosi sitten näin vastasi 21 %.

Kaikilla asematasoilla työmäärät ovat suurempia kuin aiemmin. Tämä on erittäin huolestuttava suunta ja johtaa pahemmissa tapauksissa täydelliseen uupumiseen.

Esimieskin voi uupua

Etätyöaika on tuonut haasteita kaikille, mutta erityisen koville tämä aika näyttää asettaneen esimiehet ja johtajat. Etätyöjohtamista on pitänyt opetella ja paljon aikaa on käytetty sen miettimiseen, miten johtaminen tukisi parhaiten ihmisten jaksamista ja työhyvinvointia.

Yhteydenpito vaatii etätöissä enemmän ponnisteluja kuin lähityössä. Monet totutut toimintatavat on pitänyt miettiä uudestaan. Työhyvinvointi on tärkeä osa työyhteisön johtamista. Huomiota on kiinnitetty paljon työyhteisön jäsenten jaksamiseen ja siihen, miten esimiehet voivat tätä tukea omalla toiminnallaan.

Esimiehen oma jaksaminen saattaa tässä keskustelusta usein unohtua. Esimiesten oma työhyvinvointi on kuitenkin ratkaisevassa asemassa myös työyhteisön muiden jäsenten jaksamisen suhteen. Uupunut esimies tuskin jaksaa tukea muita. Tärkeää on siis pitää huolta myös esimiesten ja johtajien jaksamisesta.

Lakimiesliitto kantaa huolta jäsentensä jaksamisesta ja haluaa omalta osaltaan tukea juristin jaksamista ja hyvinvointia riippumatta siitä, missä roolissa hän työpaikalla toimii. Työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia on jatkossakin liiton koulutustarjonnassa ja työelämään liittyvissä haasteissa auttavat liiton urapalvelut ja työ- ja virkasuhdeneuvonta. Ollaan siis yhteydessä!

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioista vastaava johtaja.

Jäsenet voivat tutustua Palkkatutkimuksen koko raporttiin jäsenportaalissa.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit