Blogit 7.2.2014

Ei ole tarvetta

  • Lakimiesten työttömyys on lisääntynyt kahdessa vuodessa lähes 25 %.
  • Vastavalmistuneiden työttömyys kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa  10 %:iin. 
  • Oikeustieteellisen koulutuspaikkoja on lisätty viime vuonna 25 %.
  • Hintalappu koko lisäyshankkeelle  on yli 600 miljoonaa euroa, jos lisäys on 3000 paikkaa viiden vuoden ajan.

 

Tarvitaanko Suomeen lisää juristeja? Yhteiskunta tarvitsee lakimiehiä, jotta se voi toimia ja taata kansalaisille oikeusturvan. Juristikoulutus on kuitenkin korostuneesti lakimiestehtäviin valmistava tutkinto. Koulutus ei kasvata perustamaan uusia startuppeja eikä kehittämään vientikelpoisia tuotteita tai palveluita. Se kasvattaa analyyttisyyteen ja tarkkuuteen, mutta myös tietynlaiseen varovaisuuteen. Koulutus ei luo riskinottaja ja rajojen venyttäjä, vaan pikemminkin säilyttäjiä ja suojelijoita. Lakimiehet ovat yhteiskunnalle elintärkeitä, mutta nykyisessä taloudellisessa masennustilassa lisäkoulutuksen ja -työvoiman tarve on aivan muualla.

Lakimiehet ovat perinteisesti työllistyneet hyvin. Tämä on johtunut muun muassa siitä, että on ollut selkeitä lakimiehen urapolkuja esimerkiksi valtiosektorilla. Tämä tie on valitettavasti kuljettu loppuun: valtiokonsernin henkilöstömäärä tulee todennäköisesti vähentymään vuosi vuodelta säästötavoitteiden takia. Viime vuosina työllisyystilastoja on kaunistanut liikejuridiikkaan erikoistuneiden asianajotoimistojen kasvu. Jotta asianajotoimistot pystyisivät työllistämään edes viime vuonna toteutuneen lisäyksen verran uusia juristeja, tulisi niiden kaksinkertaistaa vastavalmistuneiden rekrytointi.

Kyllä lakimies töitä löytää. Opiskelijat ovat sen verran valikoitunutta porukkaa, etteivät he valmistuttuaan jää toimettomiksi. Mutta ovatko työt koulutusta vastaavia tai edes sellaisia, joissa koulutustaustaa voi mitenkään hyödyntää? Ellei, on koulutusmäärien mitoitus pahasti pielessä ja perustuu lähinnä tarkoitushakuiseen politikointiin.

Uusia korkeakoulupaikkoja ei nyt tarvita. Ei ainakaan oikeustieteisiin. Oikea paikka linjata asiasta on seuraavan hallituksen alkutaipale, kun valmistellaan koko hallituskauden kattava koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU.

Ei ole tarvetta. Nyt on aika käyttää järkeä.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit