Blogit 28.10.2014

Blogi: Oikeusvaltion suden hetket

Pasi Oikkonen

Valtionkonttori uuvutti 16-sivuisella monivalintakyselyllä – Kaikki Hyvin Työssä ?, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen työtyytyväisyysbarometri tenttasi verkossa, jossa myös YLE tarjosi mahdollisuuden lausua valittuja, hiukan johdateltuja käsityksiä muistakin oikeudenhoidon sidosryhmistä. Lisäksi vielä oma ministeriöni vaati tuntimääräisen  erittelyn heinä – syyskuun välillä käyttämästäni ajasta.

Väheksymättä muita kyselijöitä, valtionkonttorin jäsennellyt ja yksityiskohtaiset kysymykset olivat omiaan havahduttamaan viimeisenkin optimistin vallitsevan tilanteen järjettömyyteen. Kestävyysvajeen, budjettileikkausten ja säästöohjelmien kurimus on saattanut oikeudenhoidon toimijat sellaiseen pohjakosketukseen, että lopullisen henkilökohtaisen haaksirikon vaihtoehtona on ainoastaan lastin keventäminen ja jakaminen.

Tilanteeseen on kuluvana syksynä havahduttu laajemminkin. Lakimiesliitto, sen jäsenjärjestöt ja Tuomariliitto ovat eri yhteyksissä painokkaasti vastustaneet oikeudenhoitoon kohdistuvia leikkauksia ja säästötoimenpiteitä. Helsingin, Pirkanmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksien sekä Helsingin ja Sisä-Suomen syyttäjänvirastojen henkilökuntien ulosmarssit osoittavat osaltaan työpaineiden kestämättömyyden. Käräjäoikeuksien laamannit ovat yhteisellä kannanotollaan selkeästi edellyttäneet, että määrärahaleikkauksista on luovuttava. Tarjotuilla resursseilla ei pystytä enää käsittelemään asianmukaisesti kaikkia asioita. Huoli oikeusvaltion tärkeimpien kulmakivien rapautumisesta sekä oikeusturvan vähimmäisvaatimusten toteutumisesta on todettu myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa sekä Korkeimman oikeuden presidentin puheissa. Yhteistä hätähuutoa on kuunneltava!

Euroopan neuvoston European Judicial Systems-tutkimuksen uunituoreiden toissa vuotta koskevien lukujen perusteella kuilu Suomen ja Ruotsin välillä asukasta kohden oikeudenhoitoon käytettyjen varojen välillä on kasvanut entisestään. Länsinaapurin meihin verrattuna 60 prosenttia suurempi panostus ei voi olla tuntumatta kansalaisille tarjottavan oikeusturvan tasossa. Viime ja tämän vuoden aikana ero on mitä ilmeisimmin kasvanut entisestään. Tämä hallitsematon syöksykierre on pysäytettävä!  

Viimeistään nyt on päättäjien ja meidän kaikkien lakimiesten ”suden hetki” taistella oikeusvaltioperiaatteiden puolesta ennen kuin skandinaavisen mytologian Fenrir-suden hahmon ottanut juustohöylä sivaltaa kitaansa ratkaisevat siivut.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja järjestövaliokunnan puheenjohtaja. Hän työskentelee hovioikeudenneuvoksena Rovaniemen hovioikeudessa.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit