Lausunnot 14.3.2022

Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Lakimiesliitto kiittää Ulkoministeriötä lausuntopyynnöstä. Hallituksen esitys on hyvin perusteltu ja kannatettava. Kansainvälinen yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta on tärkeä ihmisoikeussopimus. Kuten muutkin lausunnonantajat ovat jo todenneet, varsinkin ulkomailla tehdyt rikokset voivat edellyttää poliisilta, syyttäjiltä ja tuomioistuimilta hyvinkin merkittäviä resursseja. Jatkovalmistelussa tähän seikkaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, koulutuspoliittinen suunnittelija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot