Lausunnot 23.10.2023

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä, oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentäminen 

1. Yleistä  

Onko teillä yleistä lausuttavaa korkeimman oikeuden esityksestä? 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä koskien korkeimman oikeuden esitystä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä liittyen oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentämisestä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto kannattaa korkeimman oikeuden esitystä lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä. Esitykset ovat hyvin perusteltuja ja niissä esitetyt muutokset ovat tervetulleita. 

2. Hyppyvalituslupa  

Lausuntonne esityksestä koskien hyppyvalituslupaa. 

– 

3. Ennakkopäätöskysymys  

Lausuntonne esityksestä koskien ennakkopäätöskysymystä. 

– 

4. Muuta  

Onko teillä muuta lausuttavaa korkeimman oikeuden esityksestä? 

– 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot