Koulutukset ja Tapahtumat 22.2.2024

Vertaismentorointi vastuullisuusteemoista

Vertaismentorointi vastuullisuusteemoista

 

Vastuullisuusosaamisen tarve kasvaa tulevaisuuden työmarkkinoilla ja kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä osa vastuullisen yritys- ja yhteiskunnallisen toiminnan tulevaisuutta.

Vastuullisuusajattelu pohjaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yritysten ja muiden toimijoiden tulee huomioida toiminnassaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Lakimiesliiton juristit työskentelevät sustainability/vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä esimerkiksi ympäristöoikeuden ja sopimusoikeuden aloilla, mutta enenevässä määrin lähes jokaisella oikeuden alalla. Myös tiedon vastuullinen käyttö ja tietosuoja ovat osa tätä teemaa.

Vertaismentoroinnin tarkoituksena on tukea jäsentemme verkostoitumista ja vertaisoppimista vastuullisuusteeman alla yli tehtävä- ja tutkintorajojen.

Sisältö

Ohjelma koostuu vertaismentoroinnin omatahtisista paritapaamisista ja neljästä teemoitetusta keskustelutilaisuudesta, joihin voi osallistua oman mielenkiinnon mukaan. Keskustelutilaisuudet ovat avoimia myös niille jäsenille, jotka eivät ole vertaismentoroinnissa mukana ja ne tullaan tallentamaan.

  • 29.3. klo 9–10 Näin onnistut vertaismentoroinnissa – orientaatio
  • 5.4. klo 9–10 Miten yritysvastuuta johdetaan? Entä miten vastuullisuudesta tehdään liiketoimintaa? Lue lisää
  • 21.4. klo 9–10 Paneelikeskustelu: Hiilineutraaliudesta kilpailuetua – edelläkävijäyritys toimii jo nyt Lue lisää
  • 5.5. klo 9–10 Maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan kannalta Lue lisää

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Loimun ja Suomen Ekonomien kanssa. Vertaismentorointi tarkoittaa ajatusten, kokemusten ja osaamisen jakamista toisen vertaisen kanssa. Mielekäs oppiminen pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen.

Kokonaisuus sopii jo perustutkinnon suorittaneille, joilla on kokemusta vastuullisuusteemoista joko oman harrastuneisuuden, opintojen tai työn kautta. Osallistujalla tulee olla halu kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan sekä kyky pohtia omaa rooliaan vastuullisuusteeman edistäjänä, mutta mikään pitkän linjan ekspertti ei tarvitse olla. Vastuullisuusteema on aihepiirinä uudehko, ja kaikki ovat oppijoita sen suhteen, koska teema elää myös ajassa voimakkaasti.

Sisällöt tarkentuvat kevään mittaan.

Vertaismentorointiin voi jälki-ilmoittautua 10.4.2022 saakka.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset