Koulutukset ja Tapahtumat 14.5.2024

Välimiesmenettely riidanratkaisukeinona

Välimiesmenettely riidanratkaisukeinona

Webinaarissa syvennymme välimiesmenettelyyn. Käymme läpi juristille hyödyllisen tietopaketin välimiesmenettelyn prosessista sekä keskustelemme välimiehen roolista ja onnistuneesta välimiesprosessista. Erityiskysymyksenä pohdimme välimiesmenettelyn käyttöä ja sopivuutta työoikeudellisissa riidoissa.

Välimiesmenettelyn tietopaketti

Webinaarin aluksi Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Sanna Kaistinen käy läpi kattavan tietopaketin välimiesmenettelystä. Aiheina ovat:

  • Millaisiin riitoihin välimiesmenettely sopii ja kuinka yleistä menettelyn käyttö on
  • Menettelyn edut vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona
  • Institutionaalinen menettely ja ad hoc -menettely
  • Välimieslautakunnan rooli ja välimiesmenettelyn säännöt
  • Välityslausekkeet, menettelyn kulku ja välitystuomiot
  • Kuka voi toimia välimiehenä
  • Välimiesoikeus osakeyhtiölain mukaisissa osakkeiden lunastusriidoissa

Välimiehenä toimiminen 

Tietopaketin jälkeen kuulemme asianajaja ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan puheenjohtaja Heidi Merikalla-Teirin näkökulmia välimiehenä toimimisesta. Webinaarissa keskustelemme:

  • Millaista on toimia juristina välimiehen roolissa ja miten tehtävään voi hakeutua
  • Millainen on hyvä välimies ja mitä hyvältä välimieheltä odotetaan
  • Millainen on onnistunut välimiesmenettely

Välimiesmenettely työoikeudellisissa riidoissa

Webinaarin lopuksi pohdimme kysymystä välimiesmenettelyn käytöstä ja soveltuvuudesta vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona työoikeudellisissa riitatilanteissa. Välimieslausekkeita käytetään toisinaan työsuhteisiin liittyvissä sopimuksissa, kuten työsopimuksissa ja työsuhteen päättämissopimuksissa, ja aiheesta tulee usein kysymyksiä myös jäseniltämme Juristiliiton työsuhdeneuvontaan. Asianajotoimisto Roschierin työoikeusasianajaja Mari Mohsen käy läpi välimiesmenettelyn käyttöä työoikeuden näkökulmasta.  

Webinaari on suunnattu kaikille välimiesmenettelystä tai välimiehenä toimimisesta kiinnostuneille juristeille ja opiskelijoille. Tervetuloa mukaan!

 

sanna-kaistinen.png (1.82 MB)

Sanna Kaistinen on Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri. Hän vastaa lautakunnan kotimaisista ja kansainvälisistä riidanratkaisupalveluista ja luennoi säännöllisesti välimiesmenettelyyn ja sovitteluun liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi Kaistinen vastaa Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan toiminnasta. Ennen siirtymistään nykyiseen tehtäväänsä Kaistinen toimi asianajajana ja hoiti laajasti kaupallisia riidanratkaisutoimeksiantoja keskittyen erityisesti välimiesmenettelyihin.

heidi-merikalla-teir-rajattu.jpg (149 KB)

Heidi Merikalla-Teir on Merilammen toimitusjohtaja ja sen riitojen ratkaisu -praktiikkaryhmän osakas. Hän toimii lisäksi Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (FAI) hallituksen puheenjohtajana. Merikalla-Teirillä on laaja ja monipuolinen kokemus kaupallisista välimiesmenettelyistä, ja hän toimii säännöllisesti välimiehenä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kaupallisissa riidoissa. Merikalla-Teir on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) ja Suomen Asianajajaliiton hyväksymä sovittelija.

mari-mohsen-2023-002.jpg (20 KB)

Mari Mohsen on monipuolinen työoikeuden asiantuntija, joka on erikoistunut työoikeudellisten riita-asioiden hoitamiseen ja on toiminut muun muassa välimiestehtävissä. Ennen asianajouralle siirtymistään hän on työskennellyt muun muassa työtuomioistuimessa ja Helsingin hovioikeudessa sekä toiminut työneuvoston jäsenenä ja Työoikeudellisen yhdistyksen sihteerinä. Mohsen neuvoo ja kouluttaa säännöllisesti erilaisista työoikeudellisista aiheista. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat myös muun muassa vaativien työyhteisökonfliktien selvittäjänä toimiminen.

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen webinaariin päättyy 2.5. klo 16. 

Webinaari järjestetään Zoom-alustalla. Tilaisuuden tallenne on jälkikäteen nähtävillä jäsenportaalissa 30.6.2023 saakka. 

Asiantuntijoille voi lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumislomakkeessa. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös chattikentässä webinaarin aikana. Webinaarin juontajana toimii Juristiliiton juristi Minna Rahja.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset