Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Uhrin sensitiivinen kohtaaminen osa 4: Haavoittuvuus ja erityisryhmät

Uhrin sensitiivinen kohtaaminen osa 4: Haavoittuvuus ja erityisryhmät

Koulutuksen tarkoituksena on tutustua uhrin sensitiiviseen kohtaamiseen ja auttaa Lakimiesliiton jäseniä kohtaamaan työssään hyväksikäytön uhreja. Koulutus koostuu neljästä itsenäisestä osiosta, joihin voi ilmoittautua jokaiseen myös erikseen.

Jokainen koulutuksen neljästä osiosta sisältää asiantuntijaosuuden, joissa perehdytään teeman aiheeseen ja siihen liittyviin erityiskysymyksiin. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät mahdollisuuden konsultointiin. Asiantuntijaosuuden jälkeen pohditaan yhdessä keinoja kohdata ja auttaa seksuaalista väkivaltaa kokeneita henkilöitä. Voit lähettää kysymyksiä etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kouluttajat vastaavat kysymyksiin tai ne otetaan esille pohdittavaksi koulutukseen osallistujien kesken.

Vuorovaikutteisten webinaarien lisäksi osallistujien käytössä on sähköinen oppimisalusta, jossa on mahdollista käydä keskustelua teemoista ennen ja jälkeen koulutusten. Alustalle kerätään myös koulutuksen materiaalit.

Lapsena koetun seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön ja uhrin muun aikaisemman traumataustan vaikutukset

Lapsuuden aikainen hyväksikäyttö yksi pahimmista emotionaalisesti traumatisoivista kokemuksista. Mitä nuorempana lapsi joutuu kokemaan seksuaaliväkivaltaa, sitä vähemmän hänellä on suojaavia tekijöitä ja sitä vakavammat vaikutukset sillä on kokonaisvaltaiseen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Erityisesti perheen sisäinen hyväksikäyttö aiheuttaa vakavia kiintymyssuhdetraumoja, joilla on laajamittaisia psyykkisiä seurauksia ja oireita.

Hyväksikäyttökokemukseen liittyvät traumamuistot sisältävät luonteenomaisesti niin vaikeita tunteita, etteivät ne ole sanotettavissa tai tietoisen mielen tavoitettavissa. Hyväksikäyttökokemukset ovat lisäksi niin järkyttäviä, että niiden normaali mieleen painaminen häiriintyy. Kokemukset voivat aktivoitua mielessä kuitenkin useidenkin vuosien päästä esimerkin jonkin elämänmuutoksen tai muistuttajan myötä. Hyväksikäyttöön liittyy uhreilla paljon häpeää ja tarvetta vältellä kokemusta sen lähestymistä seuraavan psyykkisen kivun takia. Myös avun hakeminen ja luottaminen avun saamiseen on hyväksikäytön uhreille vaikeaa.

Asiantuntijan esittely:
Sanna Virsu on psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Hän on työskennellyt kriisityöntekijänä Raiskauskriisikeskuksessa vuodesta 2015 lähtien sekä toiminut Jyväskylän toimipisteen vastaavana kriisityöntekijänä viimeiset vuodet. Työssään hän on kohdannut päivittäin seksuaalirikosten uhreja ja kouluttanut muita sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia seksuaaliväkivallan teemoista.

Ohjeita erityisryhmien kohtaamiseen

Seksuaali- tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneen henkilön kohtaamisessa on aina tärkeää pyrkiä mahdollisimman sensitiiviseen, empaattiseen ja rauhalliseen vuorovaikutukseen turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Erityisen tärkeä rooli vuorovaikutuksella on erityisryhmiin kuuluvia uhreja kohdatessa. Erityisryhmiksi lasketaan esimerkiksi lapset ja nuoret, eri vammaisryhmät, ikäihmiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä erityistarpeita on huomioitava esimerkiksi uhrin kuulemisen, asioista tiedottamisen, oikeanlaisen tuen piiriin ohjaamisen ja muiden käytännön asioiden hoitamiseksi. Uhrin kannalta olennaiset erityisjärjestelyt ovat hyvin yksilöllisiä, ja niihin vaikuttavat muun muassa uhrin ikä, kognitiivinen kehitystaso, kielitaito, elämäntilanne, aiemmat traumakokemukset sekä uhrin mahdolliset aiemmat viranomaiskokemukset.

Asiantuntijan esittely:
Elina Ihalainen
työskentelee Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa kriisityöntekijänä. Koulutukseltaan hän on psykologi ja työnohjaaja. Kriisityöntekijän työtehtäviin kuuluu seksuaaliväkivallan uhrien kanssa tehtävä asiakastyö, sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kouluttaminen seksuaaliväkivallan teemoihin liittyen. Aiemmin Elina on työskennellyt psykologina lastensuojelussa ja perheneuvolassa. Lisäksi hän on perehtynyt tarkemmin lasten oikeuspsykologisten haastatteluiden erityispiirteisiin.

Tilaisuutta juontaa ja moderoi uravalmentaja Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset