Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Uhrin sensitiivinen kohtaaminen osa 2: Psyykkinen trauma ja riippuvuus

Uhrin sensitiivinen kohtaaminen osa 2:

Koulutuksen tarkoituksena on tutustua uhrin sensitiiviseen kohtaamiseen ja auttaa Lakimiesliiton jäseniä kohtaamaan työssään hyväksikäytön uhreja. Koulutus koostuu neljästä itsenäisestä osiosta, joihin voi ilmoittautua jokaiseen myös erikseen.

Jokainen koulutuksen neljästä osiosta sisältää asiantuntijaosuuden, joissa perehdytään teeman aiheeseen ja siihen liittyviin erityiskysymyksiin. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät mahdollisuuden konsultointiin. Asiantuntijaosuuden jälkeen pohditaan yhdessä keinoja kohdata ja auttaa seksuaalista väkivaltaa kokeneita henkilöitä. Voit lähettää kysymyksiä etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kouluttajat vastaavat kysymyksiin tai ne otetaan esille pohdittavaksi koulutukseen osallistujien kesken.

Vuorovaikutteisten webinaarien lisäksi osallistujien käytössä on sähköinen oppimisalusta, jossa on mahdollista käydä keskustelua teemoista ennen ja jälkeen koulutusten. Alustalle kerätään myös koulutuksen materiaalit.

Psyykkinen trauma ja riippuvuus

Luennossa käsitellään riippuvuuden erilaisia lajeja ja psyykkisen riippuvuuden teoriaa. Myös riippuvuuden määritelmään ja riippuvuussuhteen tunnusmerkkeihin kiinnitetään huomiota. Esille otetaan riippuvuuden syntyminen ja erilaiset riippuvuussuhteet. Esitys sisältää käytännön esimerkkejä riippuvuudesta haavoittuvissa ihmisryhmissä, kuten lapsissa ja nuorissa, vammaisryhmissä, ihmiskaupan uhreissa ja ikääntyneissä henkilöissä ja sitä, kuinka riippuvuussuhde tulisi huomioida rikosprosessissa.

Asiantuntijoina toimivat:

Heli Heinjoki on työskennellyt vuodesta 2007 Tukinainen ry:n ylläpitämässä Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa kriisityön kehittämispäällikkönä vastaten yhdistyksessä tehtävästä kriisityöstä. Kriisityöntekijänä hän kohtaa päivittäin seksuaalirikosten uhreja ja kouluttaa viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita kriisityöhön liittyvistä teemoista. Koulutukseltaan hän on YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä ja eristystason kriisi- ja traumapsykoterapeutti.

Anne Kurkinen on työskennellyt vuodesta 2019 Tukinainen ry:n ylläpitämässä Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa kriisityöntekijänä. Kriisityöntekijänä hän kohtaa päivittäin seksuaalirikosten uhreja ja kouluttaa viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita kriisityöhön liittyvistä teemoista. Koulutukseltaan hän on Sosionomi AMK, ET-perhepsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja paripsykoterapeutti.

Tilaisuutta juontaa ja moderoi uravalmentaja Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset