Koulutukset ja Tapahtumat 18.4.2024

Työnhakuveturi – Työnhakijan aivohuolto

Työnhakijan aivohuolto

Ilmoittaudu tästä

Kiinnostaako sinua aivotutkimus? Tiedätkö, miten aivoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla? Oletko kuullut, että on olemassa optimaalisen työskentelyn tila, jossa kuormitus on vähäisempää ja oppiminen ja aikaansaaminen parempaa?

Tällä luennolla käsitellään niitä arjen asioita, jotka vaikeuttavat oppimista ja onnistumista: keskeytyksiä, kiireen tuntua, muistin ja keskittymiskyvyn ongelmia. Työelämän muutos ja yhteiskunnalliset tekijät ovat saaneet aikaan sen, että ajattelun pirstaloituminen, tekemisen keskeytyminen ja monen tehtävän yhtäaikainen tekeminen syövät meidän jokaisen suorituskykyä. Näihin kysymyksiin tarjotaan uutta näkemystä ja työkaluja tilanteen korjaamiseen. Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vaatii tänä päivänä huomion kiinnittämistä siihen, miten järjestämme oppimis- ja työympäristömme ja miten pystymme muokkaamaan omaa toimintaamme kohti parempaa onnistumista.

Aivotutkija, TkT, Minna Huotilainen toimii professorina Helsingin yliopistolla ja tekee tutkimusta oppimiseen, työelämään ja aivojen hyvinvointiin liittyen. Hän on selvittänyt tutkimuksissaan mm. musiikin ja liikunnan vaikutusta oppimiseen ja aivoterveyteen sekä tutkinut työkuormituksen ja työuupumuksen vaikutusta kognitiiviseen toimintaan, muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Lisäksi hän on selvittänyt unen ja muistin välistä yhteyttä. Hänet on palkittu J.V. Snellman -palkinnolla tieteellisen tutkimuksen tulosten tuomisesta suuren yleisön tietoon ja Sokrates-palkinnolla tutkimustietoon perustuvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Minna on valittu vuoden vaikuttajaksi (Eeva-lehti 2019) ja Terveystoimittajat ry on palkinnut hänet Hyvän tiedon omena -palkinnolla tutkijan ja toimittajien välisestä hyvästä yhteistyöstä. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita kirjoja, joissa aivotutkimuksen tuloksia tuodaan ymmärrettävään muotoon, mm. Tunne aivosi, Aivot työssä, Keskittymiskyvyn elvytysopas ja Uuden ajan muistikirja.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset