Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Syrjintä työelämässä

SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ

 

Millaiset ovat tyypillisimmät työelämän syrjintätilanteet? Millaista syrjintää juristit kohtaavat? Miten toimia, kun epäilee tulleensa syrjityksi? 

Syrjintä työssä ja työhönotossa on tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, ja viime kädessä tästä vastaa työnantaja. Syrjityksi tuleminen koetaan usein haastavaksi tilanteeksi, ja siihen liittyvissä kysymyksissä käännytään usein liiton juristien puoleen. 

Webinaarissa syvennymme syrjinnän ilmenemiseen työelämässä. Käymme läpi syrjintää koskevaa lainsäädäntöä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen rooleja syrjintävapaan työelämän edistämisessä ja valvonnassa. Aihe on ajankohtainen, sillä hallitus on juuri antanut eduskunnalle esityksen yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta, joka sisältää muun muassa esityksen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallasta valvoa lain noudattamista myös työelämässä. 

Webinaarissa keskustelemme siitä, millaisia tyypillisimpiä työsyrjinnän tilanteita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen toimistoissa käsitellään, ja millaisia kysymyksiä juristien keskuudessa useimmiten nousee liiton työ- ja virkasuhdeneuvonnassa. Kuulemme asiantuntijoiden neuvot siitä, miten toimia syrjintäepäilyn tilanteessa. Webinaari on tarkoitettu sekä työntekijän, esihenkilön että johtajan roolissa oleville. 

Webinaarin asiantuntijoina ovat tasa-arvovaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Pirkko Janas sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Jussi Aaltonen. Mukana on myös Lakimiesliiton virkasuhdelakimies Maria Färkkilä keskustelemassa aiheesta liiton näkökulmasta.

Webinaarissa käymme läpi:

  • tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain sääntelyä syrjinnän kiellosta, hyvityksestä ja kanneajoista työelämän kontekstissa 
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen tehtävät ja toimivallat työsyrjintäasioissa
  • työsyrjinnän tunnistamista
  • konkreettisia keinoja syrjintätilanteiden selvittämiseksi ja prosessin edistämiseksi 
  • mitkä ovat yleisimmät työelämän syrjintätilanteet ja millaisia kysymyksiä juristeille nousee esiin liiton työ- ja virkasuhdeneuvonnassa
  • syrjintää koskevan lainsäädännön uudistustarpeita

Pirkko Janas on erityisasiantuntija tasa-arvovaltuutetun toimistossa, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa työmarkkinalakimiehenä sekä henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Jussi Aaltonen on yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston työelämäasioista vastaava ylitarkastaja. Hän on työskennellyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla vuodesta 2015, jota ennen hän työskennellyt asiantuntijana muun muassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa. 

Maria Färkkilä toimii Lakimiesliitossa työ- ja virkasuhdelakimiehenä ja edustaa liittoa järjestötasolla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 25.10.2022 klo 16. Tilaisuus järjestetään Zoom-alustalla. Tilaisuuden tallenne on jälkikäteen nähtävillä jäsenportaalissa. 

Panelisteille voi lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumislomakkeessa. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös chattikentässä webinaarin aikana. Juontajana toimii Lakimiesliiton lakimies Minna Rahja

Tervetuloa mukaan! 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset