Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Miten johtaa vaativia huippuasiantuntijoita (Työhyvinvoinnilla onnistumisiin -valmennus osa 3/3)

Miten johtaa vaativia huippuasiantuntijoita 25.4. klo 16–17.30 (Työhyvinvoinnilla onnistumisiin -valmennus osa  3/3)

 

Tule mukaan työhyvinvoinnin johtamisen valmennukseen!

Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen on menestyvän organisaation kulmakivi. Työhyvinvoinnin hyödyt eivät ilmene ainoastaan taloudellisena etuna sairauspoissaolokustannusten säästöissä. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on avaintekijä organisaation kyvyssä oppia, kehittää uusia luovia ratkaisuja, selviytyä muutostilanteista ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Strategisessa työhyvinvoinnin johtamisessa työhyvinvointia tukevat toimintamallit ovat suunnitelmallisesti ja aktiivisesti osana jokapäiväistä toimintaa. Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen ovat merkittävässä roolissa. Siksi on ensiarvioisen tärkeää, että esihenkilöt saavat tukea työhyvinvoinnin johtamisen osaamisessa. 

Työhyvinvoinnin johtamisen valmennus antaa eväitä esihenkilö- ja johtajatyöhön.

Valmennuksessa syvennytään asiantuntijoiden avulla mm. seuraaviin teemoihin:

  • Jaksamisen johtamisen merkitys
  • Työuupumuksen ennaltaehkäisy
  • Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen
  • Vaativien huippuasiantuntijoiden johtaminen
  • Asiantuntijat jakavat omia käytännön kokemuksia ja parhaita käytäntöjä erilaisista organisaatioista.

Valmennus koostuu kolmesta asiantuntijawebinaarista, niissä käydyistä keskusteluista sekä harjoitustehtävistä. Osallistujat saavat henkilökohtaisen linkin Howspace-oppimisalustalle, joka sisältää harjoituksia ja reflektointitehtäviä. Valmennuksen webinaarit sisältävät pienryhmätyöskentelyä. Valmennus on suunnattu erityisesti esihenkilö- ja johtaja-asemissa oleville, mutta myös muille Juristiliiton jäsenille.

 

Huippuvalmentajina työkykyjohtamisen asiantuntija Tanja Lappi ja organisaatiopsykologi Mari Laari!

lappi_tanja_tyohyvinvointi.jpg (156 KB)

Tanja Lappi on ajatustyöhön, ajatustyöntekijöihin ja ajatustyöyrityksiin erikoistunut työterveyspsykologi ja yritysjohdon luottovalmentaja jaksamisen ja työkykyjohtamisen asioissa. Häneltä on ilmestynyt keväällä 2022 tietokirja ”Eroon työuupumuksesta – Jaksamisen johtaminen työpaikoilla”.

Työuransa varrella Tanja on kohdannut satoja työuupuneita, sparrannut esihenkilöitä ja johtoa lukuisissa eri organisaatiossa. Viime vuodet hän ollut ollut rakentamassa asiakasyritystensä kanssa työkykyjohtamisen toimintamalleja ja valmentanut yritysjohtoa ja esihenkilöitä työkykyjohtamisen alueella.

Tanjan unelma on, että työuupumuksesta voitaisiin tulevaisuudessa puhua menneessä aikamuodossa.

 

mari_laari_tyohyvinvointi.jpg (721 KB)

Mari Laari on organisaatiopsykologi, joka on erikoistunut löytämään ajatustyön tekemiseen ja johtamiseen tapoja ja näkökulmia, jotka tukevat hyvinvointia ja työkykyä. Hän on työskennellyt niin yksilöiden, tiimien, esihenkilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla, ja hän pystyy tarjoamaan erilaisia näkökulmia kehittymisen tueksi.

Valmentajana Mari pureutuu niin teorioihin ja tieteelliseen tietoon kuin myös käytäntöön. Käytännönläheiset esimerkit auttavat löytämään omaan arkeen toteutuskelpoisia ideoita ja auttavat huomaamaan, miten omien automaattisten toimintatapojen rinnalle voi luoda uusia käytänteitä pienten muutosten avulla.

 

Valmennuksen webinaarit

 

Osa 1: Jaksamisen johtamisella eroon työuupumuksesta 30.3. klo 16–17.30 

Valmennuksen ensimmäisessä webinaarissa syvennymme jaksamisen johtamisen rooliin ja keinoihin työuupumuksen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Jaksamista voi, ja pitää johtaa. Kokemuksesta ja tutkimuksesta tiedämme hyvin osa-alueet, joita johtamalla ja kehittämällä vaikutamme jokaisen tiimiläisen ja myös omaan työhyvinvointiimme. Työuupumusta voidaan ennaltaehkäistä ja siitä voidaan ilmiönä päästä eroon. Hyvällä johtamisella ja esihenkilötyöllä on suuri merkitys. Webinaarin asiantuntijana on työkykyjohtamisen asiantuntija, tietokirjailija ja työuupumusaktivisti Tanja Lappi.

Ilmoittaudu ensimmäiseen osaan täältä

 

Osa 2: Psykologisen turvallisuuden johtaminen 18.4. klo 16–17.30 

Valmennuksen toisessa webinaarissa käsittelemme psykologisen turvallisuuden merkitystä hyvinvoivassa ja menestyvässä organisaatiossa. Käymme läpi mitä psykologinen turvallisuus on ja miksi sen luominen ja johtaminen lisää työyhteisön tuloksellisuutta. Yritysmaailmassa on jo useita esimerkkejä siitä, miten psykologisesti turvallisen työskentelyilmapiirin luominen ja ylläpitäminen auttaa yritystä menestymään. Jokaisen organisaation on kyettävä uudistumaan vastatakseen muuttuvan maailman vaatimuksiin. Kun ihmiset kokevat työyhteisössään turvallisuutta, he pystyvät ratkomaan eteen tulevia ongelmia ja kehityshaasteita luovasti ja tehokkaasti. Webinaarin asiantuntijana on organisaatiopsykologi Mari Laari.

Ilmoittaudu toiseen osaan täältä

 

Osa 3: Miten johtaa vaativia huippuasiantuntijoita 25.4. klo 16–17.30 

Valmennuksen kolmannessa webinaarissa pohdimme tasapainoilua kovien tavoitteiden keskellä. Miten pääsemme kohti tuloksellisempaa työelämää, jossa yksilöt ja tiimit osaavat tasapainoilla kovien tavoitteiden, itseen kohdistuvan vaativuuden ja epävarmuuden sekä onnistumisten, palautumisen ja oman kehittymisen huomaamisen välillä. Haluamme, että ihmiset kehittyvät ja saavat itsestään paljon irti, mutta on tärkeää myös havaita, mikäli vaativuus kääntyy kuormitustekijäksi. Johtajalla on iso rooli tämän tasapainon luomisessa. Käsittelemme myös huijarisyndroomaa, mikä ilmiönä nousee esiin monissa asiantuntijaorganisaatiossa.  Webinaarin asiantuntijana on organisaatiopsykologi Mari Laari.

Ilmoittaudu kolmanteen osaan alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta. 

 

Osaamismerkki

Valmennuksesta on mahdollisuus saada Juristiliiton myöntämä sähköinen osaamismerkki. Merkin saaminen edellyttää koko valmennuksen suorittamista; osallistumista webinaareihin (tai webinaarien katsominen jälkikäteen) sekä aiheista annettujen tehtävien tekemistä Howspace-työtilassa. Osaamismerkin saamiseksi tehtävät tulee olla tehtyinä 25.5.2023 mennessä.

 

Ilmoittautuminen

Jokaiseen webinaariin ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautuminen kolmanteen osaan päättyy 24.4. klo 16. 

Voit halutessasi ilmoittautua yhteen tai useampaan valmennuksen webinaareista. Mikäli haluat ilmoittautua koko valmennukseen, ilmoittaudu kaikkiin webinaareihin erikseen.

Webinaarit järjestetään Zoom-alustalla. Webinaarien tallenteet ovat jälkikäteen nähtävillä jäsenportaalissa ja Howspace-työtilassa.

Asiantuntijalle voi lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumislomakkeessa. Webinaarien juontajina toimivat Juristiliiton uravalmentaja Heidi Hännikäinen ja juristi Minna Rahja. 

Tervetuloa mukaan!

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset