Koulutukset ja Tapahtumat 14.5.2024

Maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan kannalta

Maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan kannalta

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin turvaaminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen varautumisessa ja biodiversiteetin turvaamisessa.

Koettelemme toiminnallamme maapallon kestävyysrajoja, ja yritykset ovat keskeisiä haasteiden ratkaisussa ja voivat omalla toiminnallaan tukea luontopohjaisten ratkaisujen hyötykäyttöä sekä luonnon resurssien kestävää käyttöä.

Yritykset ovat jo pitkällä omien ilmastotoimiensa suhteen, ja seuraavaksi pohdittavaksi tulee luontokadon hillintään liittyvät toimet.

  • Miten EU:n biodiversiteettistrategia vaikuttaa yritystoimintaan? Lähitulevaisuudessa yrityksiltä odotetaan oman toimintansa luontovaikutusten arviointia sekä biodiversiteettistrategioiden tekoa. Mitä biodiversiteetti itse asiassa tarkoittaa yritystoiminnan kannalta?
  • Miten biodiversiteettivaikutuksia arvioidaan yrityksissä?
  • EU:n vihreän kehityksen ohjelma Green Deal ja rahoituksen luokitteluun liittyvä EU:n taksonomia ovat esimerkkejä näistä vaikuttimista, joilla pyritään systeemisen muutoksen tekemiseen. Miten biodiversiteettikriteereitä pystytään määrittelemään sijoitus- ja rahoitustoiminnan näkökulmista? Kuinka yritykset pystyvät kehittämään vastuullisuustoimintaansa luonnon monimuotoisuuden huomioimisen puolelle ja varmistamaan rahoittajien ja sijoittajien mielenkiinnon myös tulevaisuudessa?

Loimun teemakeskustelussa ovat mukana CEO Saara Lilja Emergenssi ja CEO Leo Stranius Third Rock Finland.

 

Ilmoittaudu mukaan 5.5. tilaisuuteen alla

liittologot2.jpg (11 KB)

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset