Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Juristin itsemyötätunnon valmennusohjelma – kuormituksesta tasapainoon 14.9. – 12.10.2021

Juristin itsemyötätunnon valmenusohjelma – kuormituksesta tasapainoon 14.9. – 12.10.2021

Itsemyötätunto tarjoaa keinoja rakentaa myönteistä tapaa suhtautua itseen sekä valmiuksia käsitellä hankalia tunteita ja kuormittavia työ- ja asiakastilanteita. Itsemyötätunto on taito, jota voi kehittää ja vahvistaa harjoittelun myötä. 

Ainutlaatuisen valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia omaksumaan myötätuntotaitoja oman työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Toteutus

Valmennus koostuu kolmesta webinaarista (Zoom) sekä itsenäisestä työskentelystä Howspace-alustalla. 

Itsenäinen työskentely Howspacessa ennen webinaareja ja niiden välillä sisältää vinkkejä myötätunto- ja läsnäoloharjoitusten kokeiluihin ja soveltamiseen arjessa, lyhyitä reflektoivia kirjoittamistehtäviä, lisämateriaalia (lukemista, videoita, podcasteja), sekä mahdollisuuden jakaa ajatuksia sekä kysyä kouluttajilta.

Jokaisessa sessiossa on ohjattuja kokemuksellisia harjoituksia ja reflektointia, miten keinot voivat tulla mukaan omaan työhön ja muuhun elämään.

Valmennuksen webinaarit:

 • 14.9. klo 16.30–18.30 Mitä itsemyötätunto tarkoittaa ja voi antaa juristin työhön? 
 • 28.9. klo 16.30–18.30 Vahvana ja herkkänä – myötätuntotaidot apuna hankalissa tilanteissa 
 • 12.10. Klo 16.30–18.30 Läsnäolon voima – mielen ja kehon yhteispeli 

Valmennuksen sisältö

1. Valmennuskerta 14.9.
Mitä itsemyötätunto tarkoittaa ja voi antaa juristin työhön? 

 • itsemyötätunnon jäsentelyä ja tutkittuja hyötyjä 
 • mielen suojavalmius ja myötätuntovalmius: vaativuudesta ja riittämättömyydestä kohtuulliseen ja riittävän hyvään
 • miten itsemyötätunnon ja läsnäolon taidot konkreettisesti mukaan omaan työhön ja arkeen – erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja.

2. Valmennuskerta 28.9.
Vahvana ja herkkänä – myötätuntotaidot apuna hankalissa tilanteissa 

 • empatian ja myötätunnon ymmärtäminen ja erot
 • miten myötätunto auttaa rajojen asettamisessa
 • resilienssin vahvistuminen itsemyötätunnon ja tunnetaitojen avulla
 • ”työkaluja” hankalien tunteiden ja ristiriitaisten tilanteiden kohtaamiseen sekä juristin eri roolien kanssa tasapainotteluun

3. Valmennuskerta 12.10.
Läsnäolon voima – mielen ja kehon yhteispeli 

 • kehon rauhoittaminen rauhoittaa mieltä ja laskee kierroksia
 • pysähdys omien arvojen ja tärkeiden valintojen sekä ajankäytön äärelle
 • myönteisten tunteiden lähteet ja voima


Mistä kyse?

Läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto on tutkimuspohjainen näkökulma hyvinvointiin – ja myös työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma. Viimeaikainen tutkimus tukee (itse)myötätunnon merkitystä erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin ja psykologisen turvallisuuden rakentajana. 

Teema tarjoaa keinoja pitää itsestä huolta ja rakentaa myönteistä tapaa suhtautua itseen itsekritiikin ja kovan vaativuuden sijaan, valmiuksia käsitellä hankalia tunteita ja kuormittavia työ- ja asiakastilanteita. Se on taito, jota voi kehittää ja vahvistaa harjoittelun myötä.

Itsemyötätunto vähentää tutkitusti stressin kokemusta ja suojaa työuupumukselta työtehtävissä, joissa ollaan paljon kanssakäymisissä ihmisten kanssa. Se on yhteydessä koettuun hyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteen ja aikaansaamiseen (mm. MacBeth & Gumley 2012; Zessin, Dickhauser & Garbadec 2015.The Relationship Between Self-Compassion and Well-Being: A Meta-Analysis).

Kouluttajat

Valmentajina toimivat kokeneet kouluttajat ja asiantuntijat Mari Juote ja Leena Rasanen. 

 • Mari Juote, FM valmentaja ja työnohjaaja, mindfulness-ja myötätunto-ohjaaja ja kouluttaja.
 • Leena Rasanen, VTM, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, mindfulness- ja myötätunto-ohjaaja ja kouluttaja

Mari ja Leena ovat tehneet matkaa mindfulness- ja myötätuntotaitoihin monipuolisesti ja valmentaneet ihmisiä näihin taitoihin useiden vuosien ajan avoimissa valmennuksissa ja eri organisaatioissa. He ovat vakuuttuneet ja inspiroituneet ihmisten kokemuksista ja myötätuntotaitojen omaksumisen tuomista oivalluksista ja elämänmuutoksista. Harjoitukset ja taidot ovat luonnollisesti apuna myös heidän omassa arjessaan monin tavoin.

Itsemyötätuntoteemaan he ovat kouluttautuneet Center for Mindful Self-Compassion –keskuksen opettajakoulutuksessa vuonna 2015.

leena_1.jpg (37 KB)

Leena Rasanen

mari_2.jpg (29 KB)

Mari Juote

Tilaisuutta juontaa ja moderoi

uravalmentaja Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.

Osaamismerkki

Koulutuksesta on mahdollisuus saada Lakimiesliiton myöntämä sähköinen osaamismerkki. Merkin saaminen edellyttää koko valmennuksen suorittamista; osallistumista webinaareihin, sekä aiheista annettujen tehtävien tekemistä sähköisellä oppimisalustalla.

Ilmoittautuminen

valmennuskokonaisuuteen päättyy 12.9.2021. Huomioi kuitenkin, että sähköinen oppimisalusta avataan jo aikaisemmin. Ilmoittautua kannattaakin hyvissä ajoin, jotta pääsee tutustumaan ennakkomateriaaleihin sähköiselle oppimisalustalle.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset