Koulutukset ja Tapahtumat 14.5.2024

Esihenkilöverkosto: Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä – Esihenkilöverkosto

Psykologinen turvallisuuden merkitys työyhteisöissä on noussut viime aikoina esille keskusteluissa, koska se luo vahvan edellytyksen yhteisölliselle hyvinvoinnille. Se yhdistyy organisaatioissa tutkitusti oppimiseen, parempaan tiedon jakamiseen ja kohoavaan suoriutumiseen. Psykologisen turvallisuuden merkitys myös kasvaa ja korostuu käsi kädessä toimintaympäristön turbulenssin ja itseohjautuvuuden tavoittelun kanssa.

Tule pohtimaan kanssamme psykologisen turvallisuuden näkökulmaa esihenkilöverkoston virtuaaliseen aamutilaisuuteen. Verkoston tarkoituksena on toimia yhteisenä tuki- ja kehittymisverkostona kaikille johtaja- ja esihenkilöasemassa toimiville Lakimiesliiton jäsenille.

Aamun aikana tutustumme asiantuntijan johdolla teemoihin:

  • Psykologisen turvallisuuden merkitys nykypäivänä, tutkimustieto ja taustaa
  • Psykologisen turvallisuuden kehittäminen
  • Psykologisen turvallisuuden työkalut johtajalle, tiimin vetäjälle ja jokaiselle yhteisön jäsenelle
  • Psykologinen turvallisuus virtuaaliyhteistyössä

Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti. Verkoston tapaamisessa hyödynnämme myös sähköistä oppimisalustaa. Se sisältää asiantuntijaosioita, joita rytmittävät aktivoivat keskustelut sekä oppimisalustan tehtävät. Oppimisalusta toimii osallistujien käytössä vielä kuukauden tilaisuuden jälkeen. Alustalle tuodaan linkkejä ja lisämateriaalia jatko-opiskelua varten.

Osallistujien on mahdollista herätellä ajatuksia teemasta jo ennakkoon osallistumalla ennakkotehtävän tekemiseen, lukemalla psykologisen turvallisuuden artikkeli ja tekemällä arviointitehtävän sähköisellä oppimisalustalla.

Tilaisuutta moderoi uravalmentaja Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.

Ohjelma ja aikataulu:
klo 8:30 verkostoituminen ja aamupala virtuaalisesti
klo 9-10:45 asiaosuus

Kouluttajana toimii Olli Viljanen, organisaatiokonsultti ja uusinajattelija Humap Consultation Oy:stä. Olli on toiminut erilaisissa kehittämistehtävissä sekä kouluttajana. Hänen osaamisalueitaan ovat yhteisöllinen työhyvinvointi ja työn murros, yhdessä ohjautuva strategiatyö, uuden ajan johtaminen, psykologinen turvallisuus sekä uudistumisen fasilitointi ja digitaalinen konsultointi. Kouluttajana Olli on innostava ja uusia ajatuksia herättelevä.

olli-viljanen_psykologinen-turvallisuus.png (2.43 MB)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 17.3. klo 16.00.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset